नवरा असतानाही अनै तिक सं बंध का ठेवले ? ५ महिलांनीच सांगितला अनुभव !

लाईफ स्टाइल

आपल्या प्रत्येकाच पर्सनल आयुष्य कस जगायचं हा आपला वैयक्तिक प्रश्न आहे, त्यातही आपल्या लैं गि क सुखाबद्दल आपल्याला कोणीही सल्ले दिलेले आवडत नाहीतच. पण मा नसशास्त्रीय दृष्टीकोनातून या गोष्टीचा विचार करायचा ठरवला तर घरी आपला म नासारखा आणि सुंदर जोडीदार असून देखील बाहेर सं बं ध ठेवावे का वाटतात? याचा विचार करणे गरजेचे आहे. आज आपण या बद्दलच बोलणार आहोत.

सिग्मंड फ्राॅइड या म नो विकास तज्ञांनी आपली म नोवि कासाच्या पाच अवस्था मांडलेल्या आहेत. यामध्ये सायको से क्स्युअल डेव्हलपमेंट होत असताना प्रत्येकात या अवस्था आढळून येतात. वय जसे वाढेल तसे या अवस्थेची पूर्तता वेगवेगळ् या पद्धतीने होत असते. जसे बाळ जन्मल्याबरोबर सर्वात आधी मातेचे स्त नपान करते.तसेच वयाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यावर व्यक्ती आपली प्रत्येक अवस्था पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करत असतो.

विवाह बंधन दोन अनोळखी व्यक्तींना जन्मभरासाठी एका पवित्र नात्यांत बांधून ठेवणारे अनोखे बंधन आहे, या मुळे नवरा बायको यांना श रीर सं बं ध ठेवण्याचा नैतिक अधिकार मिळत असतो. मात्र सध्या आपण पाहत आहोत कि घरी आपला सुंदर जोडीदार असून सुद्धा त्याच्या कडून शा री रिक सुख मिळत असून सुद्धा व्यकी बाहेर सं बं ध का ठेवते?

क मजो री:- आपण पहात असाल कि आजच्या या धावत्या जगात आपले आयुष्य किती बदल आहे, आपला आहार, आपल्याला लागलेल्या घा ण स-वयी, धू म्र पान आणि याचा सर्व परिणाम हा आपल्या वै वा हिक जी वनावर होत आहे परिणामी अनेक पुरुष हे क म जो री, टि कून न राहणे या सारख्या स मस्यां’ना ब ळी पडत आहेत.

आदर न मिळाल्यामुळे – एखाद्या महिलेला जर तिच्या पतीकडून आदर, स्वाभिमान मिळत नसेल अशावेळी अधिक आदर आणि स्वाभिमान मिळवण्यासाठी ती इतरांशी सं बं ध बनवते. जेव्हा पती पत्नीला आपला हक्क, अधिकार आणि दर्जा देत नाही, तेव्हा ती स्त्री बं डखोर आणि निर्भय होते.

पैशाचा मोह – पैशाचा मोह हा आताच्या महिलांमध्ये वाढल्याने ते बाहेर अनैतिक सं बं ध ठेवतात अशा अनेक घटना देखील समोर येत आहेत. पतीद्वारा इच्छा पूर्ण होत नसल्याने, खर्च करायला पैसे मिळत नसल्याने महिला पैशेवाल्या व्यक्तींशी अनै तिक सं बं ध ठेवतात.

एक’टेपणा:- केलेल्या सर्वेक्ष’णात मे’ट्रो शहरांतील महिला या एका कार’णांमुळे सर्वात जास्त अ-नै’ति’क सं -बं ध बनवतात, आपल्याला माहित असेल कि अनेक म’हिलांचे पती हे प’रदेशात वैगेरे कामाला, असतात किंवा अनेक म’हिलांचे पती हे एकदा कामाला बाहेर गेले कि ते दोन-तीन महिने घरी येत नाही.

अशावेळी अनेकदा पती सोबत न’सल्याने म’हिलांना एकट प-डल्या सारखं वाटतं, तसेच मे’ट्रो शहरातील वा तावरणच अशा पद्धतीचे असते कि अशा वेळेस महिला अ-नै’ति’क सं बं धाच्या दिशेकडे खे चले जातात. त्यांना वाटत असलेला एक’टेपणा घा लवण्यासाठी त्या या मार्गावर ना’ईला जास्त-व नि’घून जातात.

भावना समजून न घेणे– विवाहबा ह्य सं बंध ठेवण्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे एकमेकांच्या भावना समजून न घेणे. जेव्हा पती पत्नीची भावना समजून घेत नसेल, तेव्हा तिला खूप वाईट वाटते. आजच्या स्त्रीला जर तिच्या पतीकडून सन्मान मिळाला नाही तर ती बंडखोर बनते. याच परिणामामुळे ती एखाद्याच्या प्रेमात पडते ज्याला तिच्या भावना समजतात.

लग्नाला कंटाळणे – एखाद्या गोष्टीने स्त्रियांना खूप कंटाळा येतो. जर ही बाब आजकाल वै वाहिक नात्यात लागू असेल तर आश्चर्य वाटणारी आहे. असे दिसून आले आहे की जेव्हा एखादी स्त्री लग्नाला कंटाळते तेव्हा ती तिच्या आयुष्यात उत्साह आणि ताजेपणा आणण्यासाठी ती बाहेरील व्यक्तीबरोबर सं बं ध ठेवते.