ही पावडर फक्त 5 ग्राम सेवन करा… टायमिंग मधे जबर’दस्त वाढ होईल, थकवा, अश’क्त’पणा विसरून जाल… महिलांच्या सर्व सम’स्या दूर होतील…!

आरोग्य

कांदे, बटाटे, सलगम, गाजर आणि मुळा या भूग’र्भा’त वाढणाऱ्या भाज्या आहेत. चवीसोबतच ते आ’रोग्याला चालना देण्यासाठीही उपयुक्त ठरत असतात. अशीच एक भाजी जी जमिनीखाली उगवते ती म्हणजे माका रूट. कदाचित हा प्रश्न तुमच्या मनात नक्कीच येईल की मका रूट म्हणजे काय? तुम्ही त्याचे नाव ऐकले नसेल, पण ही एक आ’रो’ग्यदायी भाजी आहे. त्याचे आ’रोग्य विषयी फायदे पाहता, या लेखात आम्ही तुम्हाला आता माका रूटबद्दल सांगत आहोत…

1. लैं’गि’क इ’च्छा वाढवण्यासाठी माका रूटचे फायदे – प्रौ’ढ पुरुष आणि स्त्रियांमध्ये काम वा’सना कमी होते. परंतु प्राचीन काळापासून काम वा’सना वाढवण्यासाठी विविध प्रकारच्या वनौ’षधी आणि औ’षधांचा वापर केला जात आहे. माका रूट या औ’षधी वन’स्पतीं पैकी एक आहे. संशोधनात असे दिसून आले आहे की माका रूट काम वा’सना वाढवण्यास मदत करते. एका अभ्यासात असे दिसून आले आहे की जर 2 ते 3 ग्रॅम माका रूट पावडर दररोज सेवन केले तर सेवन करणाऱ्या माणसामध्ये काम वा’सना वाढते.

लैं’गि’क क्रि’या कलापांशी संबं’धित विविध सम’स्या दूर करण्यासाठी माका रूटचा वापर केला जाऊ शकतो. 2. र’क्त’दाब कमी करण्यात माका रूटचे फायदे – जर तुम्हाला उच्च र’क्तदाबाचा त्रा’स होत असेल तर तुम्ही काळजी घेणे आवश्यक आहे. उच्च र’क्तदाबामुळे तुम्हाला त्रा’स वाढू शकतो. वाढत्या र’क्तदाबावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी बाजारात अनेक औ’षधे उपलब्ध आहेत. पण आयु’र्वेदात इतर औ’षधां पेक्षा माका रूट अधिक उप’युक्त मानले जाते. सं’शोधनात असे दिसून आले आहे की माका रूट वापरल्याने र’क्तदाब सुधारण्यास मदत होते.

3. त’ग धरण्याची क्ष’मता वाढवण्यासाठी माका रूट वापरणे – माका रूटचा उपयो’ग शरी’राचा स्टॅ’मि’ना वाढवण्यासाठी तसेच शारी’रिक ऊ’र्जा वाढवण्यासाठी केला जातो. काही बॉडी’बिल्ड’र्स आणि ऍथ’लीट त्यांचे कार्य प्रद’र्शन आणि उ’र्जा वाढविण्यासाठी मका रूट वापरतात. एका अभ्यासात असे दिसून आले आहे की साय’कलिं’ग सहभागी ज्यांनी सुमारे 14 दिवसांसाठी माका रूटचा पूरक म्हणून वापर केला त्यांची काम’गिरी सुधारली. तर दुसरीकडे माका रूटच्या वापराने त्या लोकांची काम वा’सना वाढल्याचेही आढळून आले.

4. पुरुषांची प्रज’नन क्ष’मता वाढवण्यासाठी माका रूटचा वापर – पुरुषांची प्रज’नन क्ष’मता शु’क्रा’णूं’ची सं’ख्या आणि गु’णवत्ते’वर अवलंबून असते. ज्या पुरुषांमध्ये शु’क्रा’णूं’ची कम’तर’ता किंवा शु’क्रा’णूं’ची क्ष’मता कमी असल्याचे आढळून येते, अशा पुरुषांमध्ये वं’ध्य’त्वा’ची सम’स्या असू शकते. पण या सम’स्येवर एक इलाज आहे आणि तो म्हणजे माका रूट. या सम’स्येने त्र’स्त असलेल्या व्यक्तीने नियमितपणे माका रूट वापरल्यास त्याची सम’स्या दूर होऊ शकते.

माका रूटच्या सेवनाने वं’ध्य आणि निरो’गी पुरुषांमध्ये वी’र्य गुण’वत्ता सुधारते. माका रूटचा नियमित वापर केल्याने शु’क्रा’णूं’ची सं’ख्या आणि गुण’वत्ता, त्यांचे प्रमाण आणि पुरुषां मधील शु’क्रा’णूं’ची गति’शील’ता वाढते. 5. रजोनिवृत्तीची लक्षणे दूर करण्यासाठी माका रूट वापरणे – माका रूट इस्ट्रोजेन हा’र्मो’न संतु’लित करण्यास मदत करते. रजोनिवृत्तीच्या वेळी, पहिल्या टप्प्यात इस्ट्रो’जेनचे प्रमाण वाढल्यामुळे आणि कमी झाल्यामुळे रजोनिवृत्तीची सम’स्या स्त्रीला होते.

अभ्या’सातून असे दिसून आले आहे की या काळात महिलांनी माका रूट किंवा त्यापासून बनवलेल्या इतर उत्पादनांचा वापर केल्यास ते रजोनिवृत्तीच्या सम’स्या जसे की जास्त उष्णता, रात्री घाम येणे इत्यादींवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत करते. 6. मानसिक आरोग्यासाठी माका रूटचे फायदे – माका रूटचे सेवन केल्याने शिकण्याची आणि लक्षात ठेवण्याची क्ष’मता वाढते.

मान’सिक आ’रोग्य सुधारण्यासाठी माका रूटवर अनेक अभ्यास झाले आहेत आणि या अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की माका रूटचे नियमित सेवन केल्याने शिकण्याची आणि लक्षात ठेवण्याची क्ष’मता वाढू शकते. यावर सध्या अ’धिक सं’शोधन सुरू आहे. त्यामुळे त्याचा कितपत फायदा होईल हे सांगणे कठीण आहे.

माका रूट कसे वापरावे ? माका रूट हे औ’षध म्हणून वापरणे खूप सोपे आहे. हे एक पूरक म्हणून देखील वापरले जाऊ शकते, जसे की, दलिया, नाश्ता किंवा अन्न, किंवा वै’कल्पि’करि’त्या ते इतर कोणत्याही प्रकारच्या खाद्यपदार्थांमध्ये वापरले जाऊ शकते. ते औ’षध म्हणून कसे आणि किती प्रमाणात वापरावे हे नि’श्चित नाही.

परंतु सर्वसाधारणपणे असे दिसून आले आहे की माका रूट किंवा माका पावडरचा वापर दिवसातून फक्त 1.5 ते 5 ग्रॅम आहे. जर तुम्हाला घरच्या घरी मका रूट वापरता येत नसेल तर ते पावडर, कॅ’प्सू’लच्या स्वरू’पात बाजारात सहज उपलब्ध आहे. इतर माकावांच्या तुलनेत यलो माका सहज उपलब्ध होतो.

माका रूट पावडर, गो’ळ्या आणि कॅ’प्सूल’च्या स्वरूपात वापरता येते. आ’युर्वे’दा’चार्य जास्तीत जास्त आ’रोग्य फायद्यांसाठी जेवणानंतर माका पावडरपासून तयार केलेले 450 मिलीग्राम कॅ’प्सू’ल वापरण्याची शिफारस करतात. यामुळे अधिकाधिक फायदे मिळतात.