स्त्रियांची ही गोष्ट सतत पहिल्याने पुरुषांचा मृ’त्यु लवकर होतो. कोणत्याही स्त्रीला हे कार्य करताना पुरुषांनी अजिबात पाहू नये, नाहीतर…

लाईफ स्टाइल

नमस्कार मित्रांनो, भारतातील एक महान व्यक्ती म्हणून आचार्य चाणक्य यांना ओळखले जातात. तसेच आपल्या सर्वाना माहित असेलच कि विष्णू गुप्त किंवा कौ’टि’ल्य असे देखील आर्य चाणक्य यांना म्हटले जात होते.ते एक महान राजनेता आणि अ’र्थशा’स्त्री होते. त्यांनी प्राचीन भारताचा राजकीय आणि कुटनीती शास्त्राचा पाया घातला होता.

तसेच आजही राजकारणात चाणक्य नीतीमधील काही त’त्व वापरली जातात. तसेच आचार्य चाणक्य यांच्या विचारांचं आचरण जर आपल्या जीवना मध्ये केलेतर आपले जीवन सुखी होवू शकते. अश्या या महान अर्थ’शा’स्त्र’ज्ञा’नी भारताचा महान राजनीतिक ग्रंथ “अर्थ’शा’स्त्र” लिहिला.

या ग्रंथात त्यांनी त्यांच्या काळातील जवळजवळ सर्वच बाबींचा उल्लेख केला आहे.जसेकी मालमत्ता, अ’र्थ’शा’स्त्र, भौ’ति’क यश इत्यादी. अश्या या महान वि’द्वा’नाचे थोर विचार जर आपण आपल्या जीवनात उतरवले तर आपले जीवन नक्की यशस्वी होणार. आचार्य चाणक्य यांच्या रणनीतीचा वापर करून अनेक विशाल सा’म्रा’ज्या’ची स्थापना करणयात आली आहे.

आर्य चाणक्य यांनी चं’द्र’गुप्त मौ’र्य साम्राज्य उभारण्यासाठी महत्वाची भूमि’का पार पाडली होती. त्यामुळे मौ’र्य साम्रा’ज्य एक प्रभावी सा’म्रा’ज्य म्हणून ही उदयास आले. आर्य चाणक्यांनी सांगितलेले त’त्त्व’ज्ञा’न चाणक्य नीती या नावाने वि’ख्या’त आहे. आजही जगभरात चाणक्यनीती कडे आदराने पाहिले जाते. आज ही आपल्या जीवनात आचार्य चाणक्य यांनी सांगितलेले नियम, लागू पडताना दिसतात.

त्यांनी राजकारण आणि कूटनीतीतही प्रचंड कार्य केले आहे. अनेक मह’त्त्व’पूर्ण ग्रं’थां’ची रचना आचार्य चाणक्य यांनी केली. भारतीय इति’हा’सा’तील एक प्र’ख्या’त आणि महान विद्वान म्हणून चाणक्य हे मानले जातात. चाणक्याच्या धोर’णा’चे शब्द आयुष्यात खूप उपयुक्त आहेत. इतिहासात स’न्मा’ना’च्या दृ’ष्टी’ने आचार्य चाणक्य कडे पाहिले जाते.

जर पुरुषाने एखाद्या बाईची एखादी गोष्ट पाहिल्यास त्याचा मृ’त्यू ही होऊ शकतो असे आचार्य चाणक्य म्हणतात. शा’स्त्रा’त अशा लोकांना महान पापी मानले जातात. अशी कोणती गोष्ट स्त्रि’यां’मध्ये आहे ज्यामुळे पुरु’षां’ना लगेच पापाचा भागीदार बनवत असते. ज्या पुरुषांच्या मनात वा’ई’ट भावना निर्माण होते, तो एक महापापी असा मानला जातो. स्त्रि’यां’बद्दल मनात चु’की’ची भावना असणारी,

व्यक्ती स्वतःच्या मृ’त्यू’चे कारण बनते असे आचार्य चाणक्य यांनी सांगितले आहे. शा’स्त्रा’त अशा लोकांना शिक्षा देण्याची स्वतंत्र तरतूद आहे. शा’स्त्रा’नुसार, कोणत्याही व्यक्तीने स्त्रीला कधीही आं’घो’ळ करताना पाहु नये असे केले तर गं’भी’र पाप मानले जाते. एखाद्या स्त्रीला आंघोळ करताना पाहणे हे सर्वात मोठे पाप मानले जाते, असे आचार्य चाणक्य म्हणतात.

म्हणूनच आपण चुकुनही अशी चूक करू नये. अन्यथा आपल्या मृ’त्यू’चे कारण आपण स्वत ठरू शकता. तसेच पर’क्या स्त्री’चे स्त न कोणत्याही पुरुषाने कधीही पाहू नये कारण त्याचे पालन पो’षण यामधून केले जाते. जर आपण अशी चूक कराल तर हे खूप गं’भी’र पाप मानले जाईल.

असे पाप करणारी व्यक्ती पुन्हा माणसाच्या ज-न्मला येत नाही असे ध-र्म ग्रं’था’नुसार सांगितले आहे. म्हणूनच आपण कधीही अशी चूक करू नये. ह्या गोष्टी टाळू नये. मनुष्याने पर’स्त्री’कडे नेहमी मातेच्या नजरेने पाहायला हवे, असे आचार्य चाणक्य म्हणतात. असा पुरुष धन्य असतो ज्याचा मनात स्त्रियांबद्दल आदर व नजरेत मातेचे संस्कार असते.