शि ग्र पतन, शु क्रा णू समस्या…कोणताही गु प्त आ जार असो…करा फक्त या प्रकारे शिलाजीतचे सेवन…आपली लै गिंक ताकद दुप्पट झालीच समजा..रात्रभर आपण

आरोग्य

आपल्या सर्वाना शिलाजीतबद्दल चांगल्याच प्रकारे माहित आहे, शिलाजित हे भारतातील हिमालय व हिंदुकुश घाटींमध्ये नैसर्गिकरीत्या आढळणारे खनिज पदार्थ आहे. हे अडकलेले रोप खडकांच्या बाहेर येऊन तपकिरी सदृश ते काळे चिकट डिंकासारखे पदार्थ बनवते आणि भारतीय आयुर्वेदात गेले हजारो वर्षांपासून शिलाजीतचा अनेक रो गांमध्ये वापर केला जात आहे.

आयुर्वेदामध्ये, शिलाजितला रसायन म्हटले गेले आहे. ज्याचे अर्थ सर्वांगीण आ रोग्यास वाव देण्यात शिलाजितच्या फा यद्यांशी आहे. वास्तविक पाहता, शिलाजित या नावाचे अर्थ ‘डोंगराचे विजेते आणि अशक्ततेचे उन्मूलक’ असे आहे. आणि आज आपण आपल्या चांगल्या आ रोग्यासाठी शिलाजितचे काय फा यदे आहेत हे आपण जाणून घेणार आहोत.

वजन कमी करण्यास मदत करते:- वै द्यकीय अभ्यास असे दर्शवतात की शिलाजितमध्ये असे काही नैसर्गिक गुण आहेत, जे आपली भूक कमी करतात, आणि कंबरेचे व्यास कमी करण्यास मदत करतात. तसेच आपल्या शरीरातील च रबी कमी करण्यास मदत करते शिवाय शरीराची सू ज, गाठी कमी करते. हाडे बळकट होतात. त णाव दूर होण्यास मदत होते.

बद्धकोष्ठता नाहीशी होते:- शिलाजीतचे आपल्या शरीरावर काही काही टॉ निक प्र भाव असतात, जे आतड्याच्या स्नायूंना ब ळकट करतात आणि ब द्धकोष्ठतेपासून आपल्याला त्वरित आराम मिळतो, शिवाय याचे सेवन केल्याने आपल्या पोटासं बंधी अनेक त क्रारी दूर होतात, आणि सकाळी योग्यप्रकारे पोट सा फ होण्यास मदत होते.,

र क्ताचे शुद्धीकरण होते:- जर का आपण याचे सेवन केले तर आपल्या शरीरातील ही मोग्लोबिन आणि लाल र क्त कोशिका वाढवण्यात शिलाजीत आपल्याला मदत करते, तसेच र क्तामध्ये असलेल्या गाठी वितळण्यास तसेच र क्त शुद्ध करण्यास शिलाजीत मदत करते, शिवाय टॉ निक असल्यामुळे, ती अश क्तता आणि र क्त क्षय झालेल्या लोकांमध्ये थकवा कमी करते.

से क्स पॉवर वाढवण्यास मदतगार:- आज आपल्यातील लोकांना काम जी वनाशी अनेक स मस्या आहेत, तर आपणास सांगू इच्छितो कि शिलाजीतचा मुख्य उद्देश श रीराला ताकद मिळून चांगले आ रोग्य आणि आपले शरीर श क्तिशाली बनवणे हा आहे, तसेच हे उबदार, कडू आणि तुरट आहे आणि तसेच वी र्यवर्धक आहे.

त्यामुळे जर का आपण जास्त काळ टिकत नसाल, आपले लगेच प तन होत असेल तर या स मस्या दूर होण्यास शिलाजीतचा उपयोग होतो. यासाठी शिलाजीत लौहभ स्म, केशर तसेच अम्बर याचे मिश्रन करुन घेणे लाभदायक असते. यामुळे आपल्या काम जी वनाचा आनंद दुप्पट होतो, शिवाय २० टक्के वृ द्धत्व कमी होण्यास मदत होते. तसेच शिलाजीतचे चार प्रकार बाजारात उपलब्ध आहेत, कांस्य, सुवर्ण, लोह किंवा ताम्र शिलाजीत.

प्रत्येक शिलाजीतचा गुण तसेच लाभ हा प्रकृतीनुसार असतो. शिलाजीतचा प्रयोग हा शी घ्र प तनची समस्या, शु क्रा णू वाढीसाठी, तसेच आपली काम जी वनातील ताकद वाढवण्यासाठी आयुर्वदामध्ये फार पूर्वीपासून केला जातो. त्यामुळे जर का आपल्याला अशी कोणती स मस्या असेल तर आपण आपल्या डॉ क्ट रांशी बोलून याचे सेवन करून आपण एक आनंदी आणि उत्साहाने भरलेले काम जी वन मिळवू शकता.

अ ल्झायमरची प्रगती कमी करते:- संशोधनाचे पुरावे दर्शवतात की शिलाजितमधील फ्युल्व्हिक ए सिड में दूमध्ये ताउ प्रथिन अधिक साचणें टाळते, जे इतरत्र न्यू रोडेजेनरेशन आणि अ ल्झायमर्ससाठी जवाबदार आहे. त्यामुळे जर का आपल्याला सुद्धा अशी स मस्या असेल आपल्या पण डोक्यात काही लक्षात राहत नसेल आपण सुद्धा विसरभोळे असाल तर आपण याचे जरूर सेवन करावे.

तर आपल्याला याबद्दल काय वाटते? तुम्ही याआधी याबाबत वाचले होते का? हे आम्हाला क में ट करून नक्की सांगा. तसेच आपल्याला सुद्धा हा लेख आवडला असेल तर आपल्या प्रियजनांना नक्की शे अ र करा. तसेच आपल्याला हा लेख कसा वाटला ते आम्हला क में ट करून नक्की सांगा.