शारी रिक संबं धांत येईल नवीन उर्जेसाठी तसेच आपले विवाहित जीवनात सुखासाठी आपल्या पार्टनर सोबत रात्री करताना या ५ कामो च्च कला करावे..

लाईफ स्टाइल

नमस्कार मित्रांनो तर आज आपण पाहणार आहोत कि शा रीरिक सु ख अनुभवण्या सोबतच नाते सं बंधही मजबूत होतात. लैं गि क सं बंधां बद्दलच्या मोठ्या प्रमाणातील सामग्री मुळे, का’म सूत्र हा शा रीरिक सं बंधांवरील एक उल्लेख नीय मज कूर मानला जातो. यातून आपण अनेक गोष्टी शिकू शकतो, परंतु त्या’पैकी काही सम कालीन पु’रुष किंवा स्त्री साठी महत्त्व पूर्ण आहेत. येथे काम सूत्रातील पाच धडे आहेत जे तुम्हाला आणि तुमचा जो दीदारा अंत रुणाचा पूर्ण आनंद घेण्यास सक्षम करतील.

चुं बन – एक कला प्रकार देखील चुं बन आहे. ते करण्याचा उत्तम मार्ग म्हणजे ते अधिक सहजतेने आणि मिठी मा रणे. चुं बन फक्त पायांवरच नव्हे तर संपूर्ण चेहरा आणि श रीरा वरही हळू आणि हळू वारपणे करता येते. जो पर्यंत तुमच्या जोडी दाराच्या श रीरावर इ रोसि व्ह झोन व्हाय ब्रेट होत नाही तोपर्यंत हलके चुम बन्स घेत राहा. तुमचा जोडीदार कसा प्रतिसाद देतो यावर आधारित, तुम्ही नंतर शा रीरिक संपर्क सुरू करू शकता.

फो र प्ले: एकमेकांचा सहवास असताना त्याचा आनंद घ्या. जास्तीत जास्त फो र प्ले करण्याचा प्रयत्न करा. कारण चर म सुख हवं असेल तर त्यासाठी फो र प्ले करणं अत्यंत आवश्यक आहे. से क्स लगेच करू नका. स्त्रियांसाठी फोर प्ले जास्त महत्त्वाचा असतो कारण त्यांच्या चे तनांना वाव मिळून सु खाच्या भावनेपर्यंत पोहोचण्यासाठी त्याची आवश्यकता असते. अनेकदा पुरुषांना सं बंधांबाबत काही ऐकले तरी त्यांच्या भावना चेतावतात पण स्त्रि’यांच्या

संयम बाळगा – जोडी दारावर थेट से क्स साठी दबाव टाकू नका. सुरु वातील एकमेकांना समजून घ्या, प्रेमाने बोला. जोडीदारालाही से क्ससाठी तयार करा. तो तयार असेल, तरच से क्स करा. बळ जबरीने से क्स करू नका याचा न कारा त्मक प्रभाव पडेल. से क्शु अल हाय जिन – लैं गि क सं बंध ठेवताना इ न्फे क्शनचा धोका असतो. त्यामुळे सर्वात महत्त्वाचं आहे ते से क्शु अल हायजिन म्हणजेच लैं गि क स्वच्छता. से क्स करण्याच्या आधी आणि से क्स केल्यानंतर आपले गु प्तांग नीट स्वच्छ करा.

जवळीक – सर्वच घनिष्ट नाते सं बं ध तीव्र लैं गि क नसतात. काम सूत्रात अशा 64 वर्तनांची यादी आहे जी लैं गि क उ त्तेजना वाढवतात आणि तुमच्या जोडीदारासोबत अंथरुणावर वेळ घालवणे अधिक आनंददायी बनवतात. बोलणे, चुं बन घेणे, प्रेमळपणा करणे, किंचाळणे, तोंडी संपर्क करणे, चावणे, गुरगुरणे इ. त्यापैकी काही आहेत.

पुरुष सं भो ग करताना ओरखडे – आपल्या प्रियकराला भुरळ घालण्यासाठी, काम सूत्र स्त्रियांना लैं गि क क्रियाकलाप दरम्यान ओरखडे करण्यास प्रोत्साहित करते. हे मनोरंजकपणे 8 विविध प्रकारचे स्क्रॅ च देखील सूचीबद्ध करते. यामध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश आहे: अर्धा चंद्र, डि स्कस, टि गर क लाऊ, रेषा रेखाटणे, वर्तुळ रेखाटणे, सशासारखे पकडणे, खालचे ओठ आणि मो राच्या पायासारखे ओरखडे. या व्यतिरिक्त, काम सूत्र बॉ ण्ड बनवताना अतिरिक्त मनोरंजना साठी दिवे बंद करण्याचा सल्ला देते.

महिलांनी घ्यावा पुढाकार – कधीतरी महिलां नीही से क्स साठी पुढाकार घ्यावा. कारण असं करण्यास बऱ्याचदा महिला तयार होत नाहीत. पण लक्षात ठेवा की जर तुम्ही पुढाकार घेतला तर तुमच्या जोडी दाराला अधिक सुख मिळते. लहान मुलं असतील तर से क्स लाईफमध्ये बऱ्याचदा अडचण येऊ शकते. त्यामुळे मुलांना व्यवस्थित झोपू द्या आणि जेव्हा संधी मिळेल तेव्हा त्या संधीचा फा यदा घ्या.

संमतीने सं भो ग करा – आनंदी नातेसंबंधासाठी सं मतीची आवश्यकता किती आहे याबद्दल अनेकांना अजूनही माहिती नसते. बहुतेक पुरुष जेव्हा जेव्हा त्यांना वाटेल तेव्हा उत्स्फूर्तपणे हुक अप करू लागतात. स्त्रिया याला पूर्णपणे मान्यता देत नाहीत कारण उत्कटतेने आणि इच्छेशिवाय नाते सं बंध सुरू करणे अप्रिय आहे. म्हणून, नाते सं बंध मनोरंजक होण्यासाठी, दोन्ही पक्षांची संमती महत्त्वपूर्ण आहे.

दुस या शब्दात सांगायचे तर, परिपूर्ण लैं गि क जी वनाचे रहस्य म्हणजे पूर्वपद्धती. का मसू त्र पुरुषाला सल्ला देते की लैं गि क कार्यात गुंतण्यापूर्वी एखाद्या महिलेची परवानगी घ्यावी. जर तिने हे मान्य केले तर, तुम्ही दोघांनीही से क्सचा आनंद घेण्यापूर्वी तिला उ त्तेजित करण्यासाठी काही फो र प्ले खेळा.

त्यांच्या परस्पर लाजाळू पणा असूनही, स्त्रियांना पुरुषां सोबत शा रीरिक सं बं ध ठेवण्याबद्दल समान कल्पना असतात. अनेक महिलांची स्वप्ने खरोखरच विचित्र असतात. या लैं गि क कल्पनांचा विचार करूनच ते उ त्ते जित होतात. ही स्वप्ने साकार करण्यासाठी महिला धडपडत असतात. लैं गि क संकल्पना आणि इच्छा लोकांच्या विचारांमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात, ज्याप्रमाणे शा रीरिक परस्पर संवाद प्रत्येकाच्या जी वनात करतात.

या व्यतिरिक्त, शा रीरिक संपर्कात गुंतताना त्यांना शक्य तितकी मजा करायची आहे. असे असले तरी, बहुसंख्य महिला अजूनही बेडवर राखीव आहेत. पण त्यांच्या स्वप्नातील त्यांच्या लैं गि क आवडीं बद्दल जाणून तुम्हाला धक्का बसेल. पारंपारिक शा रीरिक सं बं धांमुळे स्त्रि’या कंटाळतात. त्यांना अधून मधून त्यांच्याकडे असलेल्या सर्व प्रकारच्या विचित्र आणि अनोख्या कल्पना पूर्ण करण्याची इच्छा असते.

चित्रपटांमध्ये अथवा पुस्तकात सांगितल्याप्रमाणे से क्स रोज करणं शक्य नाही. सामान्यतः आठवड्या तून दोन ते तीन वेळा से क्स करणं योग्य आहे. अतिशयोक्ती करू नका. किती से क्स करता यापेक्षा कसं से क्स करता हे जास्त महत्त्वाचं आहे. दोघांनाही यातून सु ख मिळणं अत्यंत गरजेचं आहे. चांगल्या से क्स ला ईफसाठी तुमचं श रीर आणि मन दोन्ही निरो गी असणं अत्यंत आवश्यक आहे.