वाईट आणि अघोरी कृत्ये करून देखील एका वे श्या स्त्रीला यमराजने स्वर्गात का पाठवले..बघा यामागील वास्तव काय आहे

लाईफ स्टाइल

मित्रांनो, हिं दू ध र्मात यम हा प्रा णहा नीचा देव आहे. प्रा ण गमावल्यानंतर यमराज कोणाला स्वर्ग की न रकात पाठवायचे याचा निर्णय घेतात. पण असे काय घडले ज्यामुळे त्यांना वे श्येला स्वर्गात पाठवले गेले? आज आम्ही तुम्हाला हा किस्सा सांगू. एका पौराणिक कथेत असे लिहिले आहे की भद्रपूर गावात एक साधू होता. तो दररोज टबटब घेऊन मंदिराला भेट देऊ शकत होता.

त्याच्या ससंगाकडे लक्ष देण्यासाठी अनेक माणसे तिकडे परत येत असत. तो माणसांना योग्य शि क्षा देत असे आणि माणसांच्या मनात देवासाठी छान वीज भरत असे. मंदिरातून बाहेर पडल्यावर लोक साधूला बक्षीस देत असत. साधूजींच्या बोलण्याकडे लक्ष दिल्यास त्यांच्या जी वनशैलीला आशीर्वाद मिळू शकतो, त्यामुळे मानव त्यांच्याकडे ओढला जाऊ शकतो, असे ते नमूद करायचे.

आणि त्यांना दक्षिणेकडून काही वस्तू मिळायच्या. समान गावात झुमकी नावाची वे श्या राहत होती. ती आपले कुटुंब चुकीच्या पद्धतीने चालवत असे परंतु तिने मनापासून देवाची पूजा केली. ती रोज सकाळी उठायची आणि टबटब घेऊन पूजा आणि आरती करायला मंदिरात जायची. पूजेनंतर, ती तिच्या चित्रांकडे परत जाऊ शकली. या चित्रांमुळे गावभर तिची बदनामी झाली असून गावातील माणसं तिला तुच्छ मानतात.

अशाच एका दिवशी ती त्या मंदिरात गेली ज्यामध्ये साधूजी प्रवचन देत होते. मंदिरात जाऊन देवाच्या पायाच्या बोटांवर पडून ती महात्माजींच्या पायाच्या बोटांवर पडू लागली मात्र नंतर मंदिरातील भिक्षूंनी तिला असे करण्यापासून रोखले. आणि सांगितले की तुम्ही बाबांच्या पायाच्या बोटांवर पडू शकत नाही कारण ते अपवित्र होऊ शकतात. तेव्हा बाबांनी पुजार्‍याला विनंती केली की तुम्ही असे का केले.?

पुजाऱ्याने सांगितले की बाबा ती वे श्या आहे जी खूप चुकीची कामे करते, ती पापी स्त्री आहे. जर तुम्ही बाबा झुमकीचा अभ्यास केला आणि तिच्याशी संवाद साधला तर तुम्ही देवाच्या भक्तीमध्ये मग्न आहात. एक काम करा, माझ्याकडे लक्ष द्यायला तू माझ्या झोपडीत परत ये, वे श्या म्हणाली ठीक आहे, बाबा, मी खरंच येईन. पुन्हा एकदा महात्मा सत्संग करण्यासाठी मंदिरात आले तेव्हा त्यांनी प्रत्येक व्यक्तीसोबत त्यांचा सत्संग ऐकला.

अर्ज संपल्यानंतर सर्वजण निघून गेले, परंतु वे श्या तिथेच राहिली आणि बाबांना नमस्कार केला. बाबांनी तिला सांगितले की मुला, तू जे करत आहेस ते टाळ, कारण तुला कधीतरी न रकात जावे लागेल. झुमकीने बाबांना सांगितले की जर मी माझा व्यावसायिक उपक्रम जवळ केला तर माझे निवासस्थान कसे चालेल. त्यावर बाबांनी उत्तर दिले – तुम्हाला देवामध्ये ध र्म आहे, तो तुमचा त्रा स स्वतः दूर करेल.

साधूबाबांचं बोलणं ऐकून तिनं ती पेंटिंग्ज दुसऱ्या दिवसापासून बंद केली. त्यानंतर तिने शेवटच्या पैशातून व्यावसायिक उद्योगाला प्रोत्साहन देणारा फळ सुरू केला. परंतु गावातील माणसांना आता तिच्याकडून फळ मिळाले नाही कारण त्यांनी तरीही तिला पापी स्त्री मानले आहे. त्यामुळे ती गावाबाहेर पडायची आणि कमी किमतीत पराकाष्ठेला प्रोत्साहन देत असे, त्यामुळे तिला खरा पैसा मिळत असे.

ती पराकाष्ठेची विश्रांती तरुणांना किंवा नका रात्मक माणसांना वाटून देत असे. थेला वापरण्यापूर्वी, ती दररोज मंदिरात जात असे आणि संताच्या प्रवचनाकडे लक्ष देत असे. त्यामुळे समान विचार प्रेमळ आणि दयाळू बनले होते. ती समान प्रेमळ अंतःकरणाने मानवांना मदत करण्यात वळली. ती तिच्या उत्पन्नाचा एक भाग नका रात्मक आणि गरजू लोकांवर खर्च करत असे.

हे सर्व पाहून गावात तिचे कौतुक वाढू लागले आणि लोकांनी तिला आलिं- गन दिले. आता ती गावातही तिच्या फळांची जाहिरात करू लागली. गावातील माणसांना आता तिची स्तुती करण्यात रस उरला नाही. हळुहळु सारा लोट असाच धीर धरला आणि मग झुमकी म्हातारी झाली. एके दिवशी तिचा मृ त्यू झाला. ज्या दिवशी झुमकीचा मृ त्यू झाला त्याच दिवशी साधूजीचा मृ त्यू झाला.

त्यानंतर, प्रत्येकाचे आत्मे मृ त्यूच्या सेक्टरमध्ये पोहोचले. यमराजांनी चित्र गुप्तलला त्या प्रत्येकाचे पाप नाहीसे करण्याची विनंती केली. त्यानंतर यमराजांनी झुमकीला दोन दिवस नरकात वाचवले आणि नंतर त्याला स्वर्गात पाठवले, परंतु साधूने आयुष्यभर न रकात जाण्याची विनंती केली, साधूने यमराजाला विनंती केली.

हे ध र्मराज, हा तुझा न्याय कसा? मी कोणालाही त्यांच्या आयुष्यात कधीतरी सर्वात छान मार्ग पाळण्यासाठी, देवाच्या भक्तीत तल्लीन होण्यासाठी सूचित केले आहे, मग तुम्ही माझ्यासोबत असाल का? वे श्येने किती चुकीचे केले याची संख्या नाही, तुम्ही तिला नरकात नाही तर स्वर्गात पाठवत आहात. यमराज म्हणाले की देव कोणत्याही प्रकारे चूक करत नाही आणि प्रत्येकाला आणि प्राण्यांना त्यांच्या पापानुसार शिक्षा देतो.

हे वास्तविक आहे जे तुम्ही मानवांना त्वरित मार्गाचे निरीक्षण करण्यासाठी सतत सूचित करत आहात परंतु तुम्ही स्वतः तसे करत नाही. तुम्ही ध र्माच्या हाकेच्या आतच रोख रक्कम घेऊन गेला आहात. परंतु तिने चुकीच्या कृत्यासाठी तिची चौकट सोडली परंतु ती चुकीची झाली हे तिला समजताच तिने चुकीचे करणे थांबवले आणि नका रात्मक लोकांना मदत केली.

आणि मनापासून देवाची पूजा केली. म्हणून तिच्या विशिष्ट वैशिष्ट्याने तिच्या पापांपेक्षा जास्त वजन केले आणि तिला होण्यासाठी विनंती केली स्वर्गातून दोन दिवस न रकात पाठवले. हे ऐकून साधू शांत झाला आणि त्याच्या डोळ्यांतून अश्रू परत येऊ लागले आणि या समोर माझे वेगळेपण कमी झाले आहे असे तो समजू लागला. मग वे श्या स्वर्गात निघून गेली. अशा प्रकारे यमराजाने एका वे श्येला स्वर्गात पाठवले.

पुन्हा एकदा भेटूया एका नवीन कथेसह. मित्रांनो, जर तुम्हाला ही माहिती हवी असेल तर कृपया तुमच्या मित्रांसह ला ईक करा, टिप्पणी करा आणि त्याव्यतिरिक्त प्रमाण करा. जेणेकरून त्यांना ही महत्त्वाची माहिती मिळू शकेल. त्याचप्रमाणे दररोज यासारखे नवनवीन लेख अभ्यासण्यासाठी आमच्या फे सबुक वेबपे जला आत्ताच ला ईक करा.