लैं’गिक आयुष्य : खोबऱ्याचं तेल वापरणं हे किती सुरक्षित आहे? तेलाच्या वापरामुळे तुम्ही गरो’दर….

आरोग्य

आपल्यापैकी बऱ्याच महिला ह्या अशा असतात की या महिलांना व्हजा’यन’ल ड्रा’यने’सची सम’स्या ही अतिशय जास्त प्रमाणात सतावत असल्याचे दिसून येत असते. आणि या सम’स्येमुळे शारी’रिक सं’बंध प्रस्थापित करते वेळी त्यांना होणाऱ्या त्रा’साला सामोरे जावे लागते. आणि अशा वेळेस तज्ज्ञ हे शारी’रिक सं’बंध प्रस्थापित करते वेळी ल्यू’ब्स म्हण’जेच लु’ब्रिकं’ट्सचा वापर करण्याचा सल्ला देत आहेत.

पण त्यासोबतच काही असे देखील नैस’र्गिक ल्यू’ब्स असतात जे की आपल्या घरातच अगदी सहज रुपात उपलब्ध असतात. असंच एक नैस’र्गिक आणि ज्याचे कोणतेही सा’ईड इफेक्ट नाहीत असे ल्यूब म्हणजे खोबऱ्याचं तेल म्हणजेच आपल को’कनट ऑइल आहे. तर मग आता चला आपण जाणून घेऊ की गु’प्तां’गा’च्या सं’वेदनशील अश्या त्वचेसाठी हे तेल किती आणि फायदेशीर आहे किंवा नाही.

खोबऱ्याचं तेल हे तसं त्वचे’साठी, केस मऊ मुलायम ठेवण्यासाठी, वेट लॉस करण्यासाठी आणि कुकिंग ऑइल म्हणूण देखील आधीपासूनच वापरलं जातं आहे. पण तुम्हाला ही गोष्ट माहीत आहे का की, याच तेलाचा वापर हा एक लु’ब्रि’कंट म्हणूण सुद्धा केला जाऊ शकतो?

जास्तीत जास्त महिला वर्ग हा असा विचार करत असतो की, मार्केटमध्ये मिळणारे जे कोणते लुब्रि’कंट्स आहेत ते त्यांना बहुतेक वेळा नुकसान पोहोचवू शकतात. आणि त्या कारणाने च त्या ल्यूबचा वापर करणे महिला शक्यतो टाळतात किंवा मग त्या ऐवजी चुकीच्या गोष्टींचा सुद्धा त्या वापर करतात.

त्रास बऱ्यापैकी कमी होतो :- अनेकांना ह्या गोष्टीबद्दल बहुतेक वेळा माहीतच नसतं की, फक्त लुब्रि’कं’टच्या वापराने इंटर को’र्स हा फार आराम’दा’यक आणि व्यवस्थित होत असतो. परंतु तरी सुद्धा जर तुम्हाला हे ल्यूब खरेदी करायचं नसेल किंवा मग ते वापरायचं नसेल तर मग तुम्ही त्या जागी कोकनट ऑइल म्हणजेच खोबऱ्याच्या तेलाचा नक्कीच वापर करु शकता.

मुळात हे तेल सें’से’शन वाढवत असते आणि खोबऱ्याच्या तेलाने सें’से’शन वाढण्यात मदत होते आणि म्हणूनच शारी’रिक सं’बंध हे अधिक चांगल्याप्रकारे ठेवण्यात मदत होते. हे खोबरेल तेल देखील मार्केटमध्ये मिळणाऱ्या लुब्रि’कंट’प्रमाणेच काम करत असते. पण काय खोब्र्याच तेल हे व्ह’जा’य’नासाठी पूर्णपणे सुरक्षित आहे का? त्या बरोबरच याच्या वापरणे काही सम’स्या तर निर्माण होणार नाहीत ना?

किती प्रमाणात सुरक्षित आहे हे खोबऱ्याचं तेल :- खोबऱ्याचं तेल म्हणजेच ज्याला आपण कोकोनट ऑइल सुद्धा म्हणतो हे पूर्णपणे नैस’र्गिक असतं. त्या बरोबरच यामधे कोणत्याही प्रकारच्या केमि’कलचा वापर केला गेलेला नसतो किंवा केला जात नाही. यासोबतच हे तेल त्या मानाने इतर तेलांपेक्षा स्व’स्त सुद्धा असतं.

त्याच प्रमाणे या तेलामध्ये अनेक नैस’र्गिक अँटी माय’क्रॉ’बिअ’ल आणि अँटी फं’गल घटक सुद्धा आढळून येत असतात. वॉटर आणि सिलि’कॉन बेस्ड जे काही लु’ब्रि’कँट्स असतात त्या ल्यू’ब्स’च्या तुलनेमधे हे तेल अधिक जा’स्त प्रमाणात घट्ट आणि दी’र्घ काळ टिकणार असतं. तसेच यामधे मॉ’इश्चरा’इज करणाऱ्या अनेक प्रॉपर्टी सुद्धा असतात.

कसे वापरावे? :- लेटेक्स कं’डोम’सोबत हे खोबरेल तेल तुम्ही वापरू नका. कारण हे तेल लेटे’क्सचे नुक’सान सुद्धा करू शकत असते. असे केल्याने तुम्ही गरो’दर देखील होऊ शकता किंवा तुम्हाला STD होण्याची भीती देखील निर्माण होऊ शकते. कं’डोम देखील फाटू शकतात. लेटे’क्स कं’डो’मसह फक्त पाणी-आधारित किंवा सिलि’कॉन-आधा’रित कं’डो’म वापरा. नारळाचे तेल फक्त पॉली’युरे’थेन कं’डो’म’सह वापरावे.

जर तुम्हाला यो’नी’तून यी’स्ट’चा सं’सर्ग झाला असेल, तर खोब’रेल ते’ल वंगण म्हणून वापरू नका. हे यो’नी’चे पी’एच ख’राब करू शकते. तसेच रिफा’इंड खोबरेल तेलाऐवजी नॉ’न रिफा’इंड तेल वापरणे आवश्यक आहे. तसेच, डॉक्टरांच्या स’ल्ल्या’शिवाय कोणताही उपाय करू नका.

(टीप – आम्ही तुम्हाला वरील माहिती फक्त माहिती म्हणून देत आहोत. याकडे व्या’वसा’यिक सल्ला म्हणून पाहू नका. तुम्हाला काही सम’स्या असल्यास, कोणताही उपाय करण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला अवश्य घ्या.)