लवकर आई बनण्याचे स्वप्न असेल तर स्त्रियांनी या गोष्टी लक्षात ठेवा…प्रे’ग्नंट होण्यास काहीच अडचण येणार नाही..सर्वांना हे माहिती असले पाहिजे

आरोग्य

नमस्कार मित्रांनो, लग्नानंतर प्रत्येक मुलीच्या मनात आई होण्याची इच्छा नक्कीच जागृत होते. अनेक मुली सहज गरो’दर राहतात, तर काही महिलांना आई होण्यासाठी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. जर तुम्ही आई बनण्याचे स्वप्न पाहत असाल आणि तुम्हाला ग’र्भ’धारणा करायची असेल तर या गोष्टी लक्षात ठेवा. या चरणांचे पालन केल्याने तुम्हाला सहज गरो’दर राहण्यास मदत होईल.

तणाव आणि जीवनशैलीतील बदल कमी करा – लवकर ग’र्भ’धार’णेसाठी जीवनातील दररोजचा ताण कमी करा. तुम्हाला आवडत असलेल्या गोष्टी करून तुमच्या मनाचा आणि शरीराचा ताण दूर करा. छंद जोपासा, निस’र्गाचा आनंद घ्या, नवीन गोष्टी करा, निरो’गी जीवनशैली जगा. नियमित व्यायाम करा. भरपूर फळे आणि भाज्यांसह प्रोटी’नयुक्त आहार घ्या. हे सर्व बदल शरीरात सका’रा’त्मक बदल घडवून आणतील आणि ग’र्भ’धार’णेसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करतील.

तपासून घ्या – तुम्हाला ग’र्भ’वती होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व चाचण्या करा. तुमच्या नियोजनाबद्दल तुमच्या स्त्री’रो’गत’ज्ञाशी चर्चा करा. ग’र्भ’धार’णेपूर्वी दोन महिने फॉलिक अॅ’सि’डच्या गोळ्या घेण्याचा सल्ला तुमचे डॉक्टर नक्कीच देतील. फॉलिक ऍ’सिड काही जन्मजात दो’ष टाळते. संपूर्ण शरीराची तपासणी करून काही दोष किंवा आजार असल्यास ग’र्भधारणेपूर्वी त्यावर उपचार करता येतात.

तुमचे मा’सि’क पा’ळी चक्र समजून घ्या – ग’र्भ’धा’रणा होण्यासाठी तुम्हाला तुमचे ओ’व्हु’ले’शन दिवस माहित असणे आवश्यक आहे. हे करण्यासाठी, आपल्या मा’सि’क पा’ळीवर बारीक लक्ष ठेवा. जर तुम्ही ओ’व्हु’लेश’नच्या आदल्या दिवसांत शारी’रिक सं’बंध प्रस्थापित केला असेल तर तुम्ही ग’र्भ’वती राहण्याची शक्यता अधिक असेल.

ओ’व्हुले’शनच्या आधी’च्या दिवसांत सं’भोग करण्याची परवानगी द्या – ओ’व्हु’लेश’नच्या आधीच्या दिवसांत शारी’रिक संबंध प्रस्थापित केल्याने शु’क्राणू तुमच्या ग’र्भा’शयात किंवा फॅ’लो’पियन ट्यू’बम’ध्ये राहतात आणि अं’डा’शया’तून तुमची अं’डी बाहेर पडताच ग’र्भ’धार’णेची शक्यता वाढते. साधारणपणे, 28 दिवसांच्या मा’सि’क पा’ळीच्या 14 ते 17 व्या दिवशी ओ’व्हुले’शन होत असते. आणि या काळात रोज शारी’रिक सं’बंध प्रस्था’पित केल्याने मूल होण्याची शक्यता वाढते.

सं’भो’गा’नंतर अंथरुणावर राहा – डॉक्टरांचे म्हणणे आहे की, सं’भो’गा’नंतर यो’नीला उत’रत्या स्थितीत ठेवल्यास शु’क्राणू’ अं’ड्या’च्या दिशेने वेगाने जातात. त्यामुळे कं’बर वर करून झोपा. सं’भो’गा’नंतर लगेच यो’नी भा’ग धुवू नका. त्यामुळे लवकर ग’र्भ’धार’णा होण्याची शक्यता वाढते.

तुमचे वजन नियं’त्रित करा – लठ्ठपणा किंवा अती बारिक’पणा दो’न्हीमु’ळे ग’र्भ’वती होण्याची शक्यता वाढते. म्हणून, आपण निरो’गी बॉडी मास इंडे’क्स आणि योग्य वजन राखण्याची खात्री करा. याचे शास्त्रीय कारण असे आहे की शरीरातील उच्च चरबीमुळे इ’स्ट्रो’जेनची पातळी वाढते आणि ओ’व्हु’लेश’नमध्ये व्य’त्यय येतो. खूप पातळ स्त्रियांना मा’सि’क पा’ळी किंवा स्त्री’बि’जांचा अनियमितपणा असण्याचा त्रास असू शकतो. त्यामुळे निरो’गी वजनासाठी नियमित व्यायाम करा आणि संतुलित आहार घ्या.

धूम्रपान किंवा अ’ल्को’होलचे सेवन करू नका. पती-पत्नी दोघांनीही आपल्या वजनावर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. जास्त व्यायाम करू नका- जास्त व्यायामामुळे मा’सि’क पा’ळीत व्य’त्यय येतो आणि ओ’व्हु’ले’शन प्रक्रियेत बदल होतो. यामुळे ग’र्भ’धारणा होण्यास विलंब होतो. याव्यति’रिक्त, जास्त व्यायामामुळे नै’राश्य आणि लैं’गि’क आनंद कमी होतो, सं’भो’गाची वारं’वा’रता कमी होते आणि ग’र्भ’धार’णा होत नाही.

वय लक्षात ठेवा – जसजसे वय वाढते तसतसे स्त्रियांच्या अं’ड्यां’ची संख्या आणि गुणवत्ता दोन्ही कमी होते. वृ’द्ध’त्वामुळे फाय’ब्रॉ’इड्स, फॅलो’पियन ट्यूब ब्लॉ’केजेस आणि ग’र्भा’श’याच्या अस्तराची जळजळ, म्हणजेच एं’डोमे’ट्रिओ’सिस यांसारखे स्त्री’वि’षयक रोग होतात. यामुळे गुंतागुंत निर्माण होऊन ग’र्भ’धा’रणा होण्याची शक्यता कमी होत असते. म्हणूनच मूल होऊ देण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी तुमचे वय तपासून पहा.

स्नेहक वापरणे बंद करा – जर तुम्हाला आई व्हायचे असेल तर वं’गण वापरणे ताबड’तोब बंद करा. स्नेहक पुरुष शु’क्रा’णूंना अं’डा’श’यापर्यंत पोहोचण्यापासून रोखतात. यामुळे ग’र्भ’धा’रणा होण्याची शक्यता नाहीशी होते. सं’भोग दरम्यान, स्त्रीच्या शरीरात ओलावा निर्माण होतो, ज्यामुळे शु’क्रा’णूंना अं’डा’श’यापर्यंत पोहोचण्यास मदत होते. आणि म्हणूनच ग’र्भ’धा’रणा होण्याची शक्यता जास्त असते.

दा’रू-सिगा’रेट आणि इतर मादक पदार्थांपासून दूर राहा – आजकाल पुरुषांसोबतच महिलाही सि’गारेट किंवा दा’रूचे सेवन करतात. मात्र, यामुळेच ग’र्भ’धा’रणा होणे कठीण होते. ग’र्भ’धा’रणेच्या वर्षापूर्वी पासून महिलांनी या सर्व गोष्टींचा त्याग करणे चांगले असल्याचे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. कारण अल्कोहोल आणि निको’टीन प्रज’नन क्षम’तेवर परिणाम करतात. ओ’व्हु’ले’श’नवरही त्याचा परिणाम होतो.

ग’र्भ’निरो’धक गोळ्यांचा वापर टाळा – जर तुम्ही गरो’दर राहण्याचा विचार करत असाल तर त्या वर्षी लगेच ग’र्भ’नि’रो’धक गोळ्या किंवा इतर औषधे घेणे बंद करा. या किफायतशीर औषधांमध्ये अनेक हा’नि’कारक घटक असतात जे तुमच्या शरीरावर परिणाम करू शकतात. याचा फलन प्रक्रियेवर गं’भीर परिणाम होतो. जेव्हा तुम्ही गरो’दर राहण्याची योजना आखत असाल, तेव्हा वर्षभरापूर्वी हे औषध घेणे थांबवा. आणि डॉक्टर सांगतात की तुम्हाला आठवड्यातून 2 ते 3 वेळा शारी’रिक सं’बंध प्रस्थापित करणे आवश्यक आहे.