रात्री १ चमचा घ्या, शरीराला जाणवणार थ’कवा, अश’क्तपणा कायमचा दूर होईल, सकाळी पोट साफ होईल, श्वेत पदर कायमचा निघून जाईल…

आरोग्य

रात्री झोपण्यापूर्वी ही बनवायला सोपी असलेली रेसिपी फक्त 1 चमचे घ्या. तुमच्या शरीरात वी र्य मो ठ्या प्रमाणात विकसित होईल आणि जर शु क्रा णू मज बूत असतील, तुमच्या शरीरात पो षित असतील तर इतर 6 धातु देखील पो षित होतात जे, रस, र क्त, मां स, हाडे आणि म ज्जा आहेत. आणि शरी रातील थ कवा आणि अ श क्तपणा देखील पूर्णपणे निघून जातो.

त्याच वेळी, या औ ष धाचा परिणाम असा होईल की सकाळी तुमचे पोट व्य वस्थित साफ होईल. महिलांमध्ये पांढर्‍या स्त्रा व ची स म स्या पूर्णपणे दूर होईल, उ ष्णतेची सम स्याही दूर होईल. गॅ सेस निघून जातील, अपचनाची सम स्या दूर होईल.

आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, हे औषध स्त्री-पुरुषां मध्ये प्रज नन क्षमता सुधा रेल आणि कोणत्या ही प्रकारचा अशक्तपणा किंवा थकवा जाणवणार ना ही. एवढ्या मो ठ्या प्रमा णात शु क्रा णूंची वा ढ होते. हा उपाय खूप महत्वाचा आणि खूप श क्ति शाली आहे. आणि हा उपाय करण्यासाठी आपल्याला फक्त दोन गोष्टींची आवश्यकता आहे. जे आपल्या घरी देखील सहज उपलब्ध होणार आहे.

यासाठी सर्वात पहिली गोष्ट म्हणजे तूप. तूप आपल्याला २ चमचे तूप घ्यायचे आहे. गाईचे किंवा म्हशीचे तूप कितीही घ्यायचे आहे. वनस्पतीचे तूप वापरू नका, गाईचे किंवा म्हशीचे तूप चालेल. २ चमचे तूप घेणे हा पूर्ण आहार मानला जातो. तुपात सर्व प्रकारची जीव न स त्त्वे असतात. यामध्ये सर्व प्रकारचे पो षक घ टक असतात आणि त्यामुळे शरी रात प्रचंड ऊर्जा निर्माण होते.

त्याचबरोबर तुमच्या पोटाच्या पचनसंस्थेत तूप मऊपणा देण्याचे काम करते. तूप शु क्रा णू वाढवणारे आहे आणि तुम्ही २ चमचे तूप घ्यावे. आपल्याला आव श्यक असलेला दुसरा आणि सर्वात महत्वाचा घटक म्हणजे दोन केळी. ल हान केळीला आपण देशी केळी म्हणतो. हीच केळी आपल्याला या उपाय मधे वापरायची आहे.

थोडं महाग ही केळी मिळतात पण हेच केळ तुम्हाला औ षधासाठी वापरायचं आहे. त्याचा परिणाम इतका जबर द स्त आहे की तो घेतल्याच्या पहिल्याच दिवसापासून तुम्हाला जाणवेल. तर ही २ छोटी केळी वापरायची आहेत. या उपयासाठी आपल्याला देशी केळीच वापरायची आहेत. केळी गोड, चविष्ट, थंड, ज्वरनाशक आणि का मो त्ते जक, पाचक देखील आहे.

शु क्रा णूं ची सं ख्या वाढवण्यासाठी, शु क्रा णू मजबूत आणि निरो गी बनवण्यासाठी केळी खूप महत्त्वाची आहे. आपल्या शरी रातील शु क्रा णूं ची संख्या वाढवण्यासाठी आपल्याला अशी 2 केळी घ्यावी लागतात. या २ केळ्यांमध्ये २ चमचे तूप घाला. आणि त्याला चांगले मिसळायचे आहे. चांगले मिसळल्यानंतर, तुम्ही रात्री झोपण्याच्या एक तास आधी म्हणजेच हे औ षध घेतल्यानंतर एक तास झोपावे.

म्हणूनच रात्री झोपण्यापूर्वी हे संपूर्ण मिश्रण एक तास आधी खावे. हा उपाय दहा ते अकरा दिवस सतत करावा. दी र्घकाळ वापरल्यास त्याचे कोणतेही दुष्परिणाम होत नाहीत. पण या उपायाने तुम्हाला हवा तो निकाल आठ ते नऊ दिवसांत मिळतो. हा उपाय 10 दिवस ते 11 दिवस करा, शरीराला खूप उत्साह मिळेल.

वी र्य प्रवाह वाढेल आणि यामुळे शरीरातील थ कवा आणि अ श क्त पणा दूर होईल. महिलांना पां ढरा स्त्रा व किंवा मा सि क पा ळी च्या सम स्या दूर होतील. पोट व्यवस्थित साफ होईल, अप चन आणि गॅ स सार ख्या सम स्या देखील पूर्णपणे दूर होतील.

तथापि, पुरुष वाढीसाठी, शु क्रा णू बू स्ट र, स श क्त आणि निरो गी शु क्रा णूं साठी शु क्रा णू बू स्टर साठी हा उपाय अवश्य वापरून पहा, धन्यवाद. माहिती आवडली तर नक्की शेअर करा. अशाच अधिक माहितीपूर्ण पोस्ट रोज मिळवण्यासाठी फेसबुक पेजला लाईक करा.