रात्रीच्या त्या कामात तुमच्या पत्नीला जास्तीत जास्त आनंद द्यायचा असेल, तर प्रत्येक पुरुषाने या 5 गोष्टी अवश्य कराव्यात…

लाईफ स्टाइल

मित्रांनो, माणूस असो किंवा प्राणी, प्रत्येक जीवाच्या आ रोग्यासाठी आणि आनंदासाठी काम जीवन खूप महत्वाचे आहे. पण आजच्या धकाधकीच्या जीवनात अनेक जो डप्यांना याबद्दल पाहिजे तेवढे समा धान किंवा आनंद मिळत नाही. आणि याला आपली जीवनशैली, आपल्या खाण्याच्या सवयी, आपल्या वाईट सवयी अशी अनेक कारणे आहेत.

या सर्वांचा परिणाम जीवनावर मोठ्या प्रमाणावर त्या व्यक्तीच्या काम जीवनावर होतो, आणि भारताची लोकसंख्या इतकी मोठी असूनही, बरेच लोक त्याकडे अतिशय सं कु चित आणि विचित्र नजरेने पाहतात. पण त्यामुळेच आज आपण आहोत, हे बहुतेक लोक विसरले आहेत. त्याबद्दल काही शब्द उच्चारले तरी माणसे अगदीच वेगळ्या नजरेने बघायला लागतात,

पण आजच्या दैनंदिन जीवनात अनेक जो डप्यांना हवा तसा आनंद मिळत नाही. आणि आज आम्‍ही तुम्‍हाला का म सूत्रा तील अशा काही महत्वाच्या गोष्‍टी सांगणार आहोत, जे तुमच्‍या दोघांचेही जीवन बदलून टाकतील आणि तुम्‍ही याचा पुरेपूर आनंद घ्याल.

1. सह वा स :- रो मँ टिक खेळांमध्ये सह भा गी होण्याआधी प्रत्येक पुरुषाने आपल्या जो डी दाराला यासाठी जागृत करणे फार महत्वाचे आहे आणि काम सू त्रा तही याचा उल्लेख आहे. यासाठी, तुम्हाला तुमच्या जो डीदा रा सोबत अधिकाधिक वेळ घालवायचा आहे, तुम्हाला त्यांच्याबद्दल, त्या गोष्टींबद्दल बोलायचे आहे, तुमच्या स्प र्शा ने वातावरण तयार करणे ही पूर्णपणे पुरुषांची ज बा बदारी आहे.

2. जबर द स्ती :- आता आपल्यापैकी बरेच पुरुष या गोष्टीबद्दल खूप जबर द स्ती करतात पण ते पूर्णपणे चुकीचे आहे. जर आपल्याला आनंद हवा असेल तर तो आनंद मिळवण्यासाठी जबर द स्ती करून चालणार नाही. तुमचा पा र्ट नर त्यासाठी तयार आहे की नाही हे पाहणे खूप गर जेचे आहे, तरच तुम्ही त्याचा पुरेपूर आनंद घेऊ शकता.

3. पो झि शन :- तुम्ही ज्या पो झि शन मध्ये प्र ण य क्री डा करत आहात ते देखील खूप महत्वाचे आहे, जर तुम्ही ते नेहमी त्याच प द्ध तीने केले तर तुम्हाला जा स्त आ नंद मिळणार नाही. त्यामुळे तुमचे काम मनो रं जक बनवण्यासाठी वेगवेगळ्या पो झि श न्स चा वापर केल्याने तुमचा दोघांनाही दी र्घ का ळ चा आनंद मिळेल.

4. निरो गी जीवनशैली :- का म सू त्र मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, जी व्यक्ती किंवा जो डपे दररोज योग्य आणि आ रो ग्य दायी आहार घेतात, दररोज व्यायाम करतात, त्या व्यक्ती किंवा जो ड प्या ला या क्रि या कलापा चा सर्वाधिक आनंद होतो. त्यामुळे नेहमी आनंदी राहा, व्या याम करा, संतु लित आहार घ्या, यो ग्य झोप घ्या आणि जीवनशैली संतुलित करा.

5. जो डी दा राचा आदर करणे :- ही सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे, आपण पती-पत्नी आहोत, दोघेही समान आहोत. कोणीही श्रे ष्ठ नाही आणि कोणीही क नि ष्ठ नाही या भावनेने जो डी दा राशी वागणे खूप महत्त्वाचे आहे. एकमेकांशी प्रेमाने वागणे, एकमेकांचा आदर करणे, जो डी दा राला स्वा तं त्र्य देणे खूप महत्त्वाचे आहे तरच तुम्ही काम जी व नाचा योग्य आणि पूर्ण आनंद घ्याल.

का म सू त्रा नुसार आपण निस र्गा च्या सा न्नि ध्यात अधिक आनंद घेऊ शकतो, जिथे थंडी आहे, जिथे गुलाबी हवा आहे, जिथे शांतता आहे, जिथे हिरवळ आहे तिथे आपण या गोष्टीचा जास्त आनंद घेतो. त्यामुळे तुमची ऊ र्जा वाढवण्याचा एक उत्तम मा र्ग म्हणजे निस र्गा च्या जवळ असणे.