या वयाच्या महिला असतात सर्वात रोमँ टिक, तसेच काम जीवनाचा आनंद मिळविण्याची इ च्छा देखील असते अग्रस्थानी….

लाईफ स्टाइल

जिथे प्रेम आहे तिथे प्रण य ही आहे. प्रणय आणि प्रेम दोन्ही असते तेव्हा ते नाते आणखी घट्ट होते आणि आयुष्य कधीच कंटाळवाणे वाटत नाही. नातं थोडं जुनं झालं की त्यातला रो मान्स कुठे तरी नाहीसा होतो, असा अने कांचा समज असतो. त्याच वेळी, वयाचा एक टप्पा असतो जेव्हा एखाद्या व्यक्तीची प्रण याची आवड वाढते, मग तो मुलगा असो किंवा मुलगी.

आज आम्ही मुलींच्या वयाच्या त्या टप्प्याबद्दल बोलत आहोत, जेव्हा त्यांचा शारी रिक संबं धांकडे कल वाढतो. असं म्हटलं जातं की, प्रण याची मजा तरुणाईच्या दिवसात म्हणजे 20-22 या वयात जास्त असते आणि जस जसं वय वाढत जातं तसतसा रो मान्सही कमी होत जातो, पण एका रिसर्चनुसार स्त्रिया 35 ते 40 या वयात सर्वाधिक रो मँटिक असतात. कारण या वयात त्यांच्या इ च्छा आणि नाते सं बंध बनवण्याची आवडही वाढते.

संशोधनात असे समोर आले आहे की, 35 वर्षां पेक्षा जास्त वयाच्या महिलांना या वयात शारी रिक सं बंध बनवण्यात सर्वात जास्त आनंद मिळतो, असा विश्वास आहे. स्त्रिया जास्त रो मँटिक असतात वय – प्रेम आणि रो मान्स संदर्भात जग भरात अनेक प्रकारचे सर्वेक्षण केले जाते. या संशोधन आणि सर्वेक्षणां मागील सत्य कधीच सिद्ध झालेले नाही. नुक तेच ऑ स्ट्रे लियातील एका ऑ नलाइन सर्वेक्षण कंपनीने जग भरातील महिलांवर ऑनलाइन सर्वेक्षण केले आणि

कोणत्या वयाच्या महिला सर्वात रो मँटिक असतात हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. आज आम्ही तुम्हाला या लेखाच्या माध्यमातून या सर्वेक्षणाच्या निकालाबद्दल सांगणार आहोत. याशिवाय या सर्वेक्षणात असेही सांगण्यात आले आहे की, कोणत्या वयात महिला स्वतःसाठी जोडी दार शोधत असतात.

महिलांनी आपले मत मांडले – ऑस्ट्रेलियातील एका ऑनलाइन कंपनीच्या माध्य मातून करण्यात आलेल्या या सर्वेक्षणात 236780 महिलांनी सहभाग घेऊन आपले मत मांडले. सर्वेक्षणा नुसार, 28 ते 33 वयोगटातील महिलांना सर्वा धिक रो मँटिक वाटते. सर्वेक्षणात सह भागी झालेल्या 80 टक्के महिलांनी सांगितले की, ते 28 व्या वर्षी सर्वात जास्त जोडी दाराच्या शोधात आहेत. वयाच्या 28 व्या वर्षी लग्न करायला सर्वात जास्त आवडतं असंही तो म्हणाला.

पहिले प्रेम वयाच्या १५ व्या वर्षी झाले – ऑस्ट्रेलियन कंपनीच्या मालकाने सांगितले की, सर्वेक्षणात सहभागी महिलांनी अतिशय स्पष्टपणे प्रतिसाद दिला. अगदी 80% स्त्रियांना त्यांचे पहिले प्रेम वयाच्या 15 व्या वर्षी होते. 40% महिलांनी कबूल केले की त्यांच्या आयुष्यात एकापेक्षा जास्त जोडी दार आहेत. सर्वेक्षण करणार्‍या व्यक्तीने सांगितले की, आजच्या काळात महिलांना त्यांचे जीवन स्वातंत्र्याने जगणे आवडते आणि त्या कोणत्याही पुरुषाच्या गु लाम बनण्यास तयार नाहीत.

जेव्हा महिलांना लग्ना बाबत प्रश्न विचारण्यात आला तेव्हा 30 टक्के महिलांनी सांगितले की त्यांना त्यांच्या कुटुंबाच्या इ च्छे नुसार लग्न करायचे आहे, तर 84 टक्के महिलांनी प्रेमविवाह करण्यास प्राधान्य दिले. हे सर्वेक्षण जगभरातील महिलांवर करण्यात आले असल्याने, जगभरातील महिलांना लग्न आणि प्रणय याविषयी काय वाटते हे स्पष्ट झाले. जसे आम्ही सांगितले की 28 ते 33 वयोगटातील महिला सर्वात रो मँटिक असतात आणि हे वय लग्नासाठी देखील योग्य आहे.

वयाच्या 25 व्या वर्षापर्यंत आता स्त्रिया लग्नासाठी स्वत:ला तयार करू शकत नाहीत, पण वयाची 28 वर्षे पूर्ण होताच त्यांना कुणाशीतरी गाठ पडल्यासारखं वाटतं. या वयात कोणीतरी तिच्या आयुष्यात प्रवेश करून सेटल व्हावे असे तिला वाटते. हे वय लग्न आणि आई होण्यासाठी देखील सर्वोत्तम मानले जाते.

हे असे वय आहे जेव्हा स्त्रिया अधिक रो मँटिक असतात – आता तुम्हाला माहित आहे की जगभरातील महिलांना काय हवे आहे. जर तुम्हाला एखाद्या महिलेला लग्नासाठी प्रपोज करायचे असेल तर या वयात तिची नक्कीच वाट पहा कारण या वयात ती तुम्हाला नाकारू शकणार नाही.