या मंदिरात झोपल्याबरोबर महिला होतात गर्भवती..! महिला गर्भवती कशा होतात ? त्यासाठी जाणून घेऊया या मागचे रहस्य…

जरा हटके

अशी अनेक चमत्कारिक मंदिरे भारतात आहेत, ज्याचे रह’स्य जाणण्यासाठी वि’ज्ञानही हैराण झाले आहे. आपल्या भारत देशामध्ये काहीही होऊ शकते. आज आपण एका अशा मंदिराबद्दल जानून घेवू जिथे मंदिराच्या फरशीवर वि’वाहित निपु’त्रिक स्त्रियांना झोपले की त्यांना मुले होतात. हिमाचल प्रदेशातील एका गावातील एक मंदिर आहे तिथे असेच काहीसे घडते. हिमाचल प्रदेशातील सिमस नावच एक गाव आहे. तिथे सिमासा मातेचे मंदिर आहे, जिते नि:सं’तान महिला झोपल्याने ग’र्भवती होतात.

हे मंदिराची ओळख संत-दात्री म्हणून आहे. येथे या मंदिराच्या फरशीवर झोपायला दूरदूरवरून महिला येतात. देशभरातून हजारो महिला सिमस गाव, लाडभ’डोल, जिल्हा मंडई येथे असलेल्या शारदा सिमसा मातेच्या मंदिरात बालसु’खाच्या प्राप्तीसाठी पोहोचतात. जिथे निपु’त्रिक महिलांना जमिनीवर झोपून मुले होतात. या मंदिराला संत दात्रीचे मंदिर म्हणतात. येते माता पिंडीच्या स्वरूपात विराजमान आहे. ज्याला शारदा माता असेही म्हणतात.

बैजनाथपासून २५ किलोमीटर आणि जो’गिंदर नगरपासून ५० किलोमीटर अंतरावर हे मंदिर आहे. असे म्हणतात कि या मंदिरात अशा महिला येतात ज्यांना मूल होत नाही. मंदिराच्या आवारातील प्र’थेप्रमाणे महिला दिवसा आणि रात्री मंदिरात झोपतात. झोपेनंतरच चम’त्कार घडतात. ज्या स्त्रिया श्र’द्धेने आणि श्र’द्धेने माता सिमसाच्या मंदिरात झोपतात त्यांना स्वप्नात संतत प्राप्त होते असे मानले जाते. पण असे कसे शक्य आहे हे पण जाणून घ्या..

असे म्हटले जाते की माता सिमसा स्वप्नात मानवी रूपात किंवा प्रतीक म्हणून दृ’ष्टान्त देऊन आशी’र्वाद देते. जर एखाद्या स्त्रीला स्वप्नात कंदमूळ किंवा फळ दिसले तर त्या स्त्रीला सं’तती प्राप्त होते. मान्यतेनुसार, देवी सिमसा देखील मुलाच्या लिं’गनिश्चितीचे संकेत देते. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या स्त्रीला पेरूचे फळ मिळाले तर समजा की तो मुलगा असेल. जर एखाद्याला स्व’प्नात भेंडी दिसली तर समजून घ्या की मुलगी प्राप्त होईल.

एखाद्याला धातू, लाकूड किंवा दगडापासून बनवलेली कोणतीही वस्तू मिळाली तर त्याला अप’त्य होणार नाही असे समजते. असे स्वप्न दिसल्यानंतर लगेचच, भ’क्त स्त्री विश्रांती किंवा धरणे संपवून मंदिर सोडू शकते. असं पण मानलं जातं की, निपु’त्रिक असण्याचं स्वप्न बघूनही जर एखाद्या स्त्रीने दुसरं स्वप्न पाहण्याचा ह’ट्ट धरला आणि तिची पलंग मंदिराच्या आवारातून काढली नाही, तर तिच्या अंगावर खा’ज सुटणारे लाल-लाल ठिपके दिसतात.

अनेक प्रकरणांमध्ये, निर्धारित कालावधी सं’पेपर्यंत जर एखाद्या स्त्रीच्या स्वप्नात काहीही आले नाही. याचा अर्थ असा आहे कि नका’रात्मक असेल पण पुढच्या वेळी ते नक्कीच प्रयत्न करू शकतात. नवरात्रीच्या काळात या मंदिरात विशेष कार्यक्रम आयोजित केले जातात.

येथे सालिं’द्र किंवा सेलिं’द्र सण नवरात्रीच्या दरम्यान साजरा केला जातो म्हणजे स्वप्नात येणे. या सणाचा निमित्ताने शेजारील हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंदीगड या राज्यातील शेकडो निपु’त्रिक महिला या मंदिरात येऊन तळ ठोकतात. पुत्र प्राप्ती झाल्याने धन्यवाद व्यक्त व्यक्त करण्यासाठी लोक नातेवाईक आणि कु’टुंबासह मंदिरात येतात.

हे सिमसा मातेचे मंदिर किती प्रा’चीन आहे हे सांगू शकत नाही, परंतु येथे मातेकडून मुले देण्याची प्र’क्रिया जवळपास ४०० वर्षे पासून सुरू आहे. मूल झाल्यानंतर कृ’तज्ञ’ता व्यक्त करण्यासाठी लोक नातेवाईक आणिकु’टुंबासह माता सिमसा मंदिरात येतात. आईच्या स्वप्नानंतर मूल मिळाले अशी अनेक जोडपी इकडे-तिकडे,आणि दूरवर आढळतात.

माता सिमसा मंदिर पक्क्या रस्त्याने जोडलेले आहे. भाविकांची येथे वर्षभर व’र्दळ असते. विशेषत: नवरात्रात उ’त्सवाचे वा’तावरण असते आणि गर्दी जास्त राहते. उन्हाळ्याच्या हंगामात येथे २ दिवसांची ज’त्रा भरते. ज्यात दूरदूरहून लोक मातेच्या दरबा’रात हजेरी लावण्यासाठी येतात. याला ‘सामूहिक यो गायो ग’ म्हणा किंवा निसर्गाचा चम’त्कार म्हणा, पण येथे येणाऱ्या भाविकांची अ’तूट श्र’द्धा पाहून असे वाटते की, ज्ञा’न-विज्ञा’न आणि मानवी आकलनाच्या पलीकडे काहीतरी आहे.