यावेळी भाजलेल्या लसणाच्या फक्त २ कळ्या खाव्यात.. यामुळे वी र्य वाढेल, टे स्टो स्टे रॉन हा र्मो न वाढेल.. रात्रभर जो श राहील कायम….!

आरोग्य

आजची जीवनशैली आणि खाण्याच्या सवयी लोकांच्या जीवनावर परिणाम करत आहेत. लोकांच्या प्रज नन क्षम तेवर त्याचा परिणाम काय होत आहे याचा देखील अभ्यास सध्या केला जात आहे. आजकाल बहुतेक पुरुषां मध्ये शु क्रा णूं ची सं ख्या म्हणजेच वी र्या मध्ये शु क्रा णूं ची कम तरता आढळून येते. त्यामुळे त्यांच्या जो डीदाराला मूल होण्यास त्रा स होतो.

अशा परिस्थितीत शु क्रा णूं ची संख्या वाढवण्यासाठी वेगवेगळे त ज्ज्ञ आपले मत देतात आणि अनेक उपाय सुचवतात. तज्ज्ञां च्या मते, आपल्या स्वयंपाकघरात ठेवलेला लसणाचा थोडासा भा ग देखील शु क्रा णूं ची संख्या वाढवण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतो. यासोबतच लसणाचे इतरही अनेक फायदे आहेत. तुम्ही भाजलेला लसूण सकाळी आणि रात्री झोपण्यापूर्वी खाऊ शकता.

विशेषतः जर ते रिकाम्या पोटी खाल्ले तर त्याचा अधिक परिणाम होतो. दररोज सकाळी रिकाम्या पोटी लसणाच्या एक किंवा दोन पाकळ्या चावून खा आणि नंतर एक ग्लास पाणी प्या. यामुळे तुम्ही दिवसेंदिवस स क्रि य व्हाल आणि तुमचा फिटनेसही दिवसें दिवस मजबूत होत जाईल.

आपल्या जेवणाची चव वाढवण्यासोबतच लसूण आ रो ग्यासाठी अनेक प्रकारे फायदेशीर आहे. यासह, हे शु क्रा णूं ची संख्या वाढवण्याचे काम करते म्हणजेच शु क्रा णूं ची संख्या आणि त्याची गुणवत्ता सुधारते. लसणा मध्ये अॅ लि सिन नावाचे एक सं युग असते, जे शु क्रा णूं ची संख्या वाढवण्यास मदत करते. याशिवाय लसणात असलेले सेले नियम शु क्रा णूं ची गति शी लता सुधारते.

याचे सेवन कसे करावे : जेवणात लसूण खाण्यासोबतच लसणाच्या 1 किंवा 2 पाकळ्या चघळून ठेचून खाल्ल्याने फायदा होतो. कच्चा लसूण खाणे जास्त फायदेशीर मानले जाते. तसेच पचन सुधारते : आ यु र्वेदात लसणाचा उपयोग औ षध म्हणून केला जातो. आयु र्वे दातील डॉ क्ट रांच्या मते, दररोज सकाळी रिकाम्या पोटी कच्चा लसूण पाण्यासोबत खाल्ल्याने पचनक्रिया सुरळीत राहते.

तसेच अॅ सि डीटी, अपचन, जळजळ इत्यादी सम स्यां पासून सुटका मिळते. यासोबतच लसणाच्या सेवनाने सं सर्ग होण्यापासून बचाव होतो. ज्या लोकांची कोलेस्ट्रॉलची पातळी अनियंत्रित राहते, त्यांना डॉ क्ट र कच्चा लसूण खाण्याचा सल्ला देतात. यासोबतच हे खाल्ल्याने वजनही नियं त्रित राहते. शु क्रा णूं ची संख्या वाढवण्यासाठी इतर टिप्स:

जे लोक जास्त धूम्रपान करतात त्यांना देखील शु क्रा णूं ची संख्या वाढण्याची सम स्या असू शकते. धू म्र पान करणे शु क्रा णूं ची मात्रा आणि गति शीलता प्रभावित करते. त्यामुळे पुरुषांची प्रज नन क्ष मता कमी होते. अ ल्को हो ल प्या यल्यानेही होते नुक सान: डॉ क्ट रांच्या मते, पुरुषां मधील मुख्य हा र्मो न टे स्टो स्टे रॉन आहे. ज्यामुळे पुरुषांमध्ये शु क्रा णूं ची गुणवत्ता चांगली असते, हाडे आणि स्ना यूं ची वाढ, स्ना यू श रीर इ. पण अ ल्को हो लच्या सेवनाने एं ड्रो ज न हा र्मो नचे रूपांतर इ स्ट्रो जे न मध्ये होते. त्यामुळे वं ध्य त्वा ची सम स्या निर्माण होते.

भाजलेला लसूण खाण्याचे फायदे :- भाजलेला लसूण हृदयाला मजबूत करण्याचे काम करतो. यामध्ये आढळणारे ओ मे गा ३ फॅटी अॅ सि ड आपल्या हृदयासाठी सर्वात महत्त्वाचे असते, ते हृ द याला मजबूत करते. लसणाच्या सेवनाने हृदय विकाराच्या झ ट क्या सारख्या अनेक धो क्यां चा धो काही कमी होतो. भाजलेल्या लसणाचे सेवन केल्यास सर्दी- खोकला, सर्दी यांसारखे आ जार टाळता येतात.

लसणामध्ये अँटी बायो टिक, अँ टीव्हा यरल आणि अँ टी फंगल गुणध र्म असतात, जे आपल्या शरी राला फ्लू मुळे होणा-या रो गां पासून वाचवण्यास मदत करतात. भाजलेला लसूण पचन क्रिया मजबूत करण्याचे काम करतो. यामध्ये फायबरचे प्रमाण असते, जे पचनशक्ती वाढवण्यास मदत करते. भाजलेला लसूण बा रीक करून दातांमध्ये ठेवावा, यामुळे दातदुखीत आराम मिळतो. यामध्ये अँ टी-बॅ क्टे रियल घ टक असतात, ज्यामुळे तों डाची दु र्गं धी देखील दूर होते.

लसूण खाण्याचे तोटे – सिडीटी – अ‍ॅ सि डि टीच्या सम स्ये मुळे पोटदुखी, पोट फुगणे आणि गॅस तयार होतो, अशा स्थितीत लसणाचे सेवन केल्याने ही सम स्या वाढू शकते. अ‍ॅ सि डि टीच्या सम स्ये मध्ये लसणाचे सेवन हा नि का रक ठरू शकते. र क्त दाब – ज्या लोकांना कमी र क्त दाबाची स म स्या आहे त्यांनी लसणाचे सेवन अजि बात करू नये.

तोंडाचा वास- जर एखाद्याला श्वासाच्या दु र्गं धीची त क्रा र असेल तर त्यांनी लसूण वापरू नये. कारण लसूण खाल्ल्याने तोंडाचा वास वाढू शकतो. त्वचेवर पुरळ उठणे – लसणामध्ये एलि नेस नावाचे ए न्झा इम असते, जे त्वचेवर पुरळ येण्याचे एक सामान्य कारण आहे. लसूण जास्त प्रमाणात खाल्ल्याने त्वचेवर जळजळ आणि त्वचेवर पुरळ उठू शकते.