महिलांनी जर असे इशारे केले तर समजून घ्या की तिला तुम्ही हवे आहे… बऱ्याच पुरुषांना हे माहित नसते, म्हणूनच त्यांना स्त्री स’हवास कमी लाभतो…!

लाईफ स्टाइल

फार कठीण असते हे समजणे कि कोणत्याही मुलीच्या मनात काय चालले आहे. कोणीही आजपर्यंत महिलांच्या भावना पूर्णपणे समजून घेतलेल्या नाहीत आणि त्या पूर्णपणे कोणीही अजून समजू शकलेले नाही. मुलाकडून मुलीला काय हवे आहे, हे अजूनही स्पष्ट झालेले नाही. मुलं अनेकदा मुलींना प्रपोज करावं की नाही याविषयी गोंधळून जातात. प्रपोज कसे करावे त्याची सुद्धा अनेक मुलांना काही माहिती नसते.

याचा असा अर्थ होतो कि मुलींचा स्वभाव अतिशय सभ्य आणि चांगला आहे. अशा मुलींनी कसे करावे. प्रत्येकाबद्दल आणि सगळ्यांसोबत ती सहसा चांगलेच बोलत असते. काही लोकांचा अशा परिस्थितीत गै’र’समज होतो की त्या मुलीला आपण आवडू लागलो आहे आणि त्यांचे आपल्यावर प्रेम सुद्धा आहे. तो मुलगा त्यानंतर तिला प्रपोज करतो आणि त्याने असे केल्यावर जेव्हा मुलगीने नकार दिला की मग मुलाला खूप वाईट वाटते.

त्याला काहीच त्यावेळी समजत नाही आणि तो खूप गोंधळून जातो. त्याला नंतर पश्चाताप होऊ लागतो. एखाद्या मुलाला एखादी मुलगी खूप आवडते पण तिला प्रपोज करण्याचे धाडस तो करू शकत नाही अशीपण परिस्थिती कधी कधी असते कारण मुलगी त्याला खरोखर आवडते की नाही हे त्याला स्वतःला माहीत नसते. आज आम्ही तुम्हाला अशा परिस्थितीत, मुलींच्या अशा हावभावां बद्दल सांगणार आहोत, ज्याद्वारे तुम्ही 100% खात्री बाळगू शकता की एखाद्या मुलीचे तुमच्यावर प्रेम आहे.

तुम्हाला ती खूप आवडतं असले आणि यानंतर तुम्ही त्या मुलीला प्रपोज जरी केले तरी तिची त्यावर काही एक हरकत नसते. कारण मित्रांनो, जेव्हा एखादी मुलगी हे हावभाव करू लागते, तेव्हा ती तुम्हाला एक प्रकारे सांगत असते की तिला तुम्ही फार आवडता. तर मित्रांनो या गोष्टी जाणून घेणे खूप गरजेचे आहे कारण यामुळेच मुले अविवाहित राहतात.

१) जर एखादी मुलगी तुमची जास्त काळजी घेत असेल तर समजून घ्या की तिचे मन पूर्णपणे तुमच्यावर आले आहे. जर तुम्ही खूप आजारी असाल किंवा तुमच्यासोबत काही वाईट घडले असेल तर प्रत्येकजण ती परिस्थिती त्याच्या पद्धतीने हाताळतो. तर त्या वेळी काही चुकीचे समजूण घेऊ नका.

पण जर छोट्या छोट्या गोष्टींकडेही मुलगी लक्ष देऊ लागली तर समजून घ्या की तिचे तुमच्यावर प्रेम आहे. तुम्ही जेवलात की नाही, घरी वेळेवर पोहोचला कि नाही अशा गोष्टी बद्दल, जर एखादी मुलगी अशा छोट्या-छोट्या गोष्टींबद्दल काळजी करू लागली तर समजून घ्या की तुमच्याबद्दल एक खास जागा तिच्या हृदयात निर्माण झाली आहे.

२) जर एखादी मुलगी तुमच्याकडे सतत किंवा टक लाऊन डोळे उघडझाप करून बघत असेल तर समजून घ्या की तिला तुम्ही आवडत आहात. पण, त्यासाठी तुम्हाला मुलीच्या चेहऱ्यावरील हावभाव ओळखावे लागतील. याचा अर्थ असा नाही होत की ती तुमच्यावर रागावली आहे कारण तुम्ही तिला पाहत आहात. पण तुम्ही जर तिच्याकडे फारसे पाहिले नाही तरीही ती तुमचे कौतुक करते.

त्यासाठी तुम्ही त्या मुलीकडे मैत्रीचा हात पुढे करा आणि मग स्वतःला तपासा की तुम्हाला ती खूप आवडते की नाही. ३) जर एका दिवसात एखाद्या मुलीने तुम्हाला मर्यादेपेक्षा जास्त मजकूर पाठवला तर ती तुम्हाला आवडण्याची शक्यता जास्त असते. जर एखादी मुलगी विनाकारण तुम्हाला मजकूर पाठवत असेल तर तिला तुमच्यामध्ये स्वारस्य आहे हे जाणून घ्या.

4) जर तुम्ही खूप दूर असाल किंवा काही दिवसांपासून त्या मुलीशी बोलणे झालेले नाही आणि ती तुमच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न करत असेल आणि तुम्हाला मिस देखील करत असेल तर , याचा अर्थ तिला तुम्ही आवडत आहात.

५) जर एखादी मुलगी तुमच्याशी बोलताना तुमचा हात धरत असेल किंवा गाल ओढत असेल तर तिला तुम्ही आवडत आहात. जर ती तुमच्याकडे बोलायला आली तर समजून घ्या की तिला तुम्ही खूप जास्त आवडतं आहात.