महिलांच्या या 4 गरजा पूर्ण तर करा… त्यांच्या अपेक्षा यापेक्षा वेगळ्या कधी नसतातच.. बघा चाणक्य काय सांगतात..

लाईफ स्टाइल

नमस्कार मित्रांनो तर आज आपण पाहणार आहोत कि आचार्य चाणक्य हे महान ज्ञानी असण्या सोबत एक चांगले नीती कार देखील होते. आचार्य चाणक्य यांनी मनुष्य जीवन सुखकर करण्यासाठी आपल्या चाणक्य निती मध्ये खूप महत्त्व पूर्ण गोष्टी सांगितल्या आहेत.

हे तुम्हाला माहीतच असेल. तुम्ही जर जीवना मध्ये धो’का खाऊ इच्छित नसाल, कोणाच्या छ’ळ कपटीचे शिकार होऊ इच्छित नसाल,कोणालाही वश होऊ इच्छित नसाल तर चाण’क्य नीती तुम्ही अवश्य अभ्यासली पाहिजे. आचार्य चाणक्य यांनी मनु’ष्याच्या जीवनाच्या अशा पहलूं वरती भाष्य केले आहे ज्यावर सर्व सामान्य व्यक्ती विचारही करू शकत नाही.

मित्रांनो आपल्या हातून कळत नकळत अशी चूक होते की, जी भविष्यात आपल्याला उध्वस्त करू शकते. अशा चुकां पासून वाचण्या साठी चाणक्य नीतीचा अ’भ्यास असणे आवश्यक आहे. आज आम्ही तुम्हाला अशा चार गोष्टीं विषयी सांगणार आहोत. यामुळे स्त्रि’यांची भू क कधीच मिटत नाही.

स्त्रीने कितीही पूजा पाठ केला, वना मध्ये जाऊन राहिली मनावर कितीही ताबा ठेवला तरी ही तिची ही भूक कधीच शांत होऊ शकत नाही. तुम्ही याचे उदाहरण साक्षात आपल्या डोळ्याने पाहिले देखील असेल.

स्त्रि’यां मध्ये या चार गोष्टींची भूक अशा रीतीने वाढत जाते की, त्या आपल्या मान मर्यादा देखील विसरून जातात. शा’स्त्र, मान, दंड, अप’मान यापैकी कशालाच ती घाबरत नाही. इतकेच काय तर ती आपल्या प्राणांची देखील चिंता करत नाही. तर जाणून घेऊयात आचार्य चाणक्य यांनी अशा कोणत्या चार गोष्टीं विषयी सांगितले आहे, ज्यांची महिलांची भूक कधीच मिटत नाही. तर चला पाहूया या विषयी सविस्तर माहिती..

सुंदर आणी आक’र्षक दिसण्याची भूक – प्रत्येक स्त्री स्वतःला सुंदर आणी आकर्षक ठेवण्या साठी अथक प्रय’त्नां मध्ये पूर्ण आयुष्य व्यतीत करते. यासाठी वय मह’त्वाचे नसते. हो उतार वयाकडे झु’कू लागल्यावर याची तीव्रता कमी होते. स्वतःचे सौंदर्य अबाधित ठेवण्या साठी स्त्रि’या अनेक प्रकारचे सौं’दर्य प्रसाधन

शृं’गार, दाग दागिने याप्रकारे सोबत ब्युटी पार्लर मध्ये जाऊन मदत घेतात. स्त्रि’यां ना शॉ पिंग करण्याची खूप आवड असते. स्त्रि यांना नख शिखांत शृंगार करणे अधिक पसंत असते. अधिक करून महिला आपल्या आयुष्यातील जास्त वेळ स्वतःला सुंदर बनवण्यात घालवतात. कारण त्यांना सर्वांचे लक्ष स्वतःकडे आक’र्षून घ्यायचे असते.

सतत बड बड करण्याची भूक – कोणत्याही स्त्री मध्ये जास्त बोलण्याची वाईट सवय असते. त्यासाठी त्यांना वेळ काळ आणि जागेचे देखील भान राहत नाही. कोठेही असतील, कोणा सोबतही असतील, कोणीही मि’ळाल्यास गप्पा मारण्याची त्यांची सवय जात नाही. बोलण्या पासून त्या थांबत नाहीत. आणि बोलता बोलता आपले सर्व रहस्य त्या दुसऱ्यांना सांगून बसतात.

बोलण्याच्या नादात आपण काय बोललो हे देखील त्यांना नंतर आठवत नाही. गप्पा मारताना यांचं डोकं यांच्या नियंत्रणात नसते. या सवयी मुळे त्या अनेकदा संकटात सापडतात.

समोरचा व्यक्ती कोण आहे आपला किंवा परका आहे त्यांना समजत नाही. सोबतच दुसऱ्यां विषयी वाईट बोलणे त्यांना आवडते. दुसऱ्यांना वाईट-साईट बोलल्याशिवाय त्यांची भूक शांत होत नाही.

प्रेमाची भूक – मित्रांनो हा गुण प्रत्येक स्त्रीमध्ये नैसर्गिकत: कुटून कुटून भरलेला असतो. स्त्री हे प्रेमाचे प्रतीक आहे. प्रेमाला अनेक प्रकारच्या छटा असतात. यातील प्रत्येक छटा स्त्री मध्ये पहायला मिळतात. दा म्पत्य जीवनात त्यांच्या प्रेमाचा रंग गहिरा असतो. परंतु प्रे’मा मध्ये समर्पण भाव नसेल तर प्रेम हे प्रेम राहत नाही. परिवारा मध्ये पती-पत्नी हे दोन स्तंभ असतात.

त्यावरच पूर्ण परिवार टिकून असतो. परिवारा मध्ये पती-पत्नी दर म्यानचे प्रेमच स र्वाधिक चर्चेत असते. स्त्रिया ज्यांच्या वर प्रेम करतात बदल्यात त्यांच्या कडून स्वाभा’वि कपणे प्रेम अ’पेक्षित करतात.

ईश्वरा प्रती अनाव श्यक आस्था – या गो’ष्टीं मध्ये महिलांची उप स्थिती प्रत्येक ठिकाणी पुरुषां पेक्षा जास्त पाहायला मिळते. त्यांच्या मध्ये ईश्व’रा प्रती अनावश्यक आस्था इतकी जबर दस्त असते की, कोणत्याही भों’दू, साधू बाबांच्या कचाट्यात अगदी सहज महिला सापडतात.

या अंधश्रद्धे मध्ये अंगा वरील दागिने उतरवून देखील देतात. स्त्रियांमध्ये चुकीच्या रूढी परंपरा यांचे प्रमाण जास्त पाहायला मिळते. जास्त लालची स्वभावामुळे भोंदू बाबांच्या चक्र व्यू’व्हात सापडतात. तर मित्रांनो या होत्या त्या चार गोष्टी या गोष्टींनी महिलांची भूक कधीच मिटत नाही.

तुम्ही जर महिला असाल तर तुम्हाला ह्या गोष्टी मनापासून पटतील आणि पुरुष असाल तर आजूबाजूला तुम्ही निरीक्षण केले असेल ते या गोष्टींशी जुळेल.

टिप – मित्रांनो, आमच्या पेजचा उद्देश कोणत्याही प्रकारची अंध श्रद्धा पसरवणे हा नाही, फक्त भारतीय समाजाने स्वीकारलेल्या कथा आणि पद्धती तुमच्यापर्यंत पोहोचवल्या जातात. आमचे पेज कोणत्याही प्रकारची अंध श्रद्धा भडकवत नाही. येथील लेख केवळ माहिती च्या उद्देशाने आहेत. कृपया त्यांचा अंध श्र’द्धेचा एक प्रकार म्हणून वापर करू नका.