बायको ला गेले दिवस म्हणून मेव्हणी आली घरी आणि त्या रात्री त्याने मेव्हणी सोबतच केले असे काही..

लाईफ स्टाइल

नमस्कार मित्रांनो तर आज आपण पाहणार आहोत कि आमच्या लग्नाला एक वर्ष झाले आहे.. माझी पत्नी अनिता आणि मी दोघे खूप खुश होतो. अनिता ची पाळी चुकली होती. डॉ क्टरांनी टेस्ट करायला सांगितली आणि सांगितले की बायकोला दि वस गेले आहेत आणि आता चौथा महिना सुरू झाला आहे.

तिला मळमळ आणि उलट्या होऊ लागल्या. माझे सासर गावापासून १५ किमी अंतरावर असल्याने, माझ्या सासूबाई लगेच दुसऱ्या दिवशी सकाळी बसमध्ये आल्या आणि तिच्या आईला पाहून अनिता ला थोडा आनंद झाला.

दोन दिवस ती आईसोबत खूप खुश होती. पण अचानक दुपारी मला गावातून फोन आला की माझ्या सासूबाईचा चुलत भाऊ अचानक वारला आहे. त्यांना आधीच दम्याचा त्रास होता. संध्याकाळी माझी चुलत मेहुणी तिच्या भावासोबत आली. त्याने मोटारसायकल आणली होती. तो त्याच्या बहिणीला (स्मिता) ला माझ्या पत्नीकडे सोडून तिच्या आईला घेऊन गेला. उद्या सकाळी अं त्य सं स्कार होणार होते..

स्मिता आता अनिताची काळजी घ्यायला थांबली होती. अचानक तिचा त्रास वाढल्यावर मी आणि स्मिता अनिताला डॉक्टरांकडे घेऊन गेलो. डॉ क्ट रांनी तिची तपासणी केली. स्मिताच्या समोर डॉ क्ट रांनी तिच्या पोटाला चिकट मलम लावले आणि सो नो ग्रा फी मशिन लावून फिरणाऱ्या बा ळाला स्क्री नवर दाखवले.

हे बघून अनिताला खूप आनंद झाला. स्मिताला पण खूप आनंद झाला. डॉ क्ट रांनी अनिताच्या गो ळ्या दिल्या. या गोळ्यांमुळे थोडी अधिक झोप येते असे त्या म्हणाल्या. त्यानंतर डॉ क्ट रांनी संगीताला तपासणीसाठी आतल्या खोलीत नेले तेव्हा स्मिता पण त्यांच्यासोबत होती.

मग त्यांनी मला एकट्याला बोलावले आणि सं बंध ठेऊ नका असे सांगितले. यामुळे ग र्भ पा त होऊ शकतो. कालच आम्ही हे काम केले ज्यामुळे तीला त्रा स होत होता. रिक्षाने घरी आलो. स्मि ताने पटकन जेवण बनवले. आम्ही जेवलो तोपर्यंत रात्रीचे ९ वाजले होते. बायकोने औ ष ध आणि गोळ्या घेतल्या. लवकरच ती आणि मी बेडरूममध्ये गेलो. गोळ्या घेतल्याने ती काही काळ गाढ झोपेत गेली. स्मिता अजूनही हॉलमध्ये टीव्ही पाहत होती.

आम्ही तिला आमच्या शेजारची बेडरूम दिली होती. ती टीव्ही पाहत होती. मी बा थ रू मला जाण्यासाठी उठलो. बाथरुमची वाट हॉल मधून जात असल्याने मी परत येताना स्मिताला सांगितले की रात्र झाली आहे तू झोप.

ती म्हणाली- अमन जी, तुमचा मुलगा खूप सुंदर आहे. सो नो ग्रा फि त अगदी स्पष्ट दिसत होता. ती पुढे बोलत राहिली. माझे नशीब कधी उजळेल, कोणास ठाऊक? लग्नाला तीन वर्षे झाली. आम्ही दररोज वेगवेगळे ट्रा य करतो परंतु काही ना काही सम स्या असेल.

मी म्हणालो- तुम्ही प्रयत्न करत राहा, सर्व काही ठीक होईल. ती पटकन उठली आणि माझ्या जवळ आली आणि माझा हात हातात घेतला. तुम्ही मला बा ळ द्या. अनिता ताई पण झोपली आहे. मी कोणालाही कळू देणार नाही.

अचानक घडलेल्या या घटनेमुळे मला काय करावे सुचेना. स्मिताने मला घेरले आणि मि ठी मा रली. मी पटकन रिमोटने टीव्ही बं द केला आणि तिच्या बेडरूममध्ये गेलो. स्मिता देखील अनिता पेक्षा 2 वर्षांनी मोठी होती. ती थोडी गोरी आणि थोडी जाड असल्याने सुंदर होती. तिचे संपूर्ण श री र मला हाक मा रत होते.

त्यानंतर आमच्यात हा प्रकार घडला. आता मला जाऊ दे.. अनिता झोपली आहे तोपर्यंत मला जावे लागेल. म्हणून मी माझ्या बेडरूममध्ये परत गेलो आणि अनिताच्या शेजारी झोपायला गेलो. माझी पत्नी पहाटे ५ च्या सुमारास उठली. बा थरूमला जायचे आहे, असे सांगून ती बा थरूम मध्ये गेली. काही वेळाने ती परत आली आणि माझ्या शेजारी झोपली.

रोज सकाळी उठल्याबरोबर आम्ही एकदा प्रेमात पडत होतो. आता तू झोपा आणि विश्रांती घे, बा ळाची काळजी घे. म्हणून मी तिला किस केले आणि झोपायला सांगितले. लवकरच ती गाढ झोपेत गेली. मी पण बाथरूम मध्ये गेलो.

आवाज ऐकून स्मिताला जाग आली, ती बाथरूमच्या दिशेने आली आणि पटकन आत गेली. तो तिच्याकडे बघत म्हणाला.. परत येऊ नकोस.. तिने माझा हात आत घेतला आणि मला बेडरूममध्ये घेऊन गेली. आणि मग परत ते आमच्यामध्ये घडले. स्मिता बघ..

आता तू नक्कीच आई होणार आहेस.. अशी झोप मी म्हणालो.. दुसऱ्या दिवशी माझ्या सासूबाई परत आल्या. माझी चुलत मेहुणी परत गेली. निघताना मी तिला म्हणालो – स्मिता तुझ्या मदतीबद्दल धन्यवाद.. तुला काही मदत हवी असेल तर मला सांग.

३-४ आठवड्यांनंतर मला स्मिताचा मेसेज आला. मी आनंदी आहे, दोन महिन्यांनी माझे सासू आणि सासरे अनिताला बा ळं त प णा ला घरी घेऊन जायला आले तेव्हा कळलं स्मि ता ला पण दिवस गेले आहेत.