पुरुषांच्या या गोष्टींकडे महिला आकर्षित होतात, अशा पुरुषाकडून त्यांना हे काम करायचे असते कारण…

लाईफ स्टाइल

आचार्य चाणक्य यांनी आपल्या धोरणांमध्ये मानवी जीवनासंबंधी अनेक गोष्टी सांगितल्या आहेत. त्यांनी त्यांच्या धोरणांमध्ये स्त्री-पुरुष संबंधांबद्दलही सांगितले आहे. चाणक्याच्या या गोष्टी सध्याच्या काळातही खूप प्रभावी मानल्या जातात. आचार्य चाणक्य यांनी आपल्या धोरणांमध्ये स्त्री-पुरुष संबंधाबाबत अनेक गोष्टी सांगितल्या आहेत. यामध्ये काही पुरुषांच्या गुणांची तर काहींमध्ये स्त्रियांच्या गुणांची माहिती देण्यात आली आहे.

तसे, प्रत्येकजण कोणत्याही व्यक्तीच्या गुणांवर प्रभाव टाकतो. त्याच्या वागण्या-बोलण्यातूनच तो लोकांच्या आकर्षणाचा केंद्रबिंदू बनतो. स्त्रियांबद्दल बोलायचे झाले तर त्यांना काही विशिष्ट गुण असलेले पुरुष आवडतात. महिलांना अशा पुरुषांना आपल्या आयुष्याचा भाग बनवायचे असते.

बो ल्ड पुरुष – असे दिसून आले आहे की अनेकदा स्त्रिया बिं दास प्रकारातील पुरुषांकडे आक र्षित होतात. मग ती त्यांची जीवनशैली असो, फॅशन स्टाईल असो, रंगभूषा तयार करण्याची क्ष मता असो, पार्टीचे जीवन जगण्याची क्षमता असो किंवा साहसी बाइक राय डिंग असो… काही स्त्रिया बिंदास पुरुषांच्या या धाडसी शैलींना बळी पडतात. त्यांना असे वाटते की एखाद्या धाडसी प्रकाराच्या माणसा बरोबर त्यांचे आयुष्य देखील मस्त पद्धतीने व्यतीत होईल, ज्यामध्ये कोणतेही बं धन नसेल, काहीही करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य असेल.

प्रामाणिकपणा – जे पुरुष प्रामाणिक असतात, त्यांना विशेषतः नातेसंबंध कसे हाताळायचे हे माहित असते. कोणाचीही फसवणूक करू नका. स्त्रिया अशा पुरुषांना कधीही सोडू इच्छित नाहीत. अशा पुरुषांना तिच्या आयुष्याचा एक भाग बनवायचे आहे.

रोमँ टिक पुरुष – प्रणयावर विश्वास ठेवणारे या प्रकारचे पुरुष थोडेसे फिल्मी टाईप असतात. तो नेहमी त्याच्या मैत्रिणीसाठी किंवा पत्नी साठी फुले, पुष्प गुच्छ, चॉकलेट किंवा भेटवस्तू आणतो, तिला लाँग ड्राईव्हवर घेऊन जातो आणि कॅ न्डल ला ईट डिनरवर जातो, वारंवार कॉल करतो आणि बहुतेक वेळा त्याच्या मनात तूच आहेस याची तिला जाणीव करून देतो. कारण महिलांना त्यांचे कौतुक ऐकायला आवडते. ते स्वतःला विशेष समजतात आणि रोमँ टिक पु रुष त्यांना विशेष वाटतात. स्त्रियांना असे वाटते की अशा पुरुषांना त्यांच्याशिवाय जगातील इतर कशाचीही पर्वा नाही, म्हणून स्त्रिया त्यांच्या रोमँ टिक मा र्गां ना बळी पडतात.

वागणूक – जी व्यक्ती स्त्रियांशी चांगली वागते, त्यांचा आदर करते. स्त्रियांशी प्रेमाने, नम्रतेने आणि सौजन्याने बोलते. महिलांना असे पुरुष खूप आवडतात. महिला लगेच अशा लोकांच्या प्रेमात पडतात.

आ त्म विश्वास पूर्ण पुरुष – आ त्म विश्वासाने भरलेले, आ त्म विश्वासाने भरलेले, प्रबळ इ च्छा श क्ती असलेले, अशा पुरुषांचे शब्द आणि वा ग णूक त्यांचा आत्मविश्वास दर्शवते. ते त्यांचे निर्णय महिलांवर लादत नाहीत आणि त्यांना भरपूर स्वातंत्र्य देतात. त्यांना इतर पुरुषांचा हेवा वाटत नाही, त्यामुळे त्यांना त्यांच्या पत्नीच्या पुरुष सहकाऱ्यांकडून आणि मित्रांकडून कोणताही धोका वाटत नाही. महिलांना त्यांचा आ त्म विश्वासाने भरलेला व र्च स्वाचा स्वभाव आवडतो, त्यामुळे त्या आ त्म विश्वास असलेल्या पुरुषांवर सहज विश्वास ठेवतात. आ त्म विश्वास असलेले पुरुष कोणत्याही बाबतीत स्त्रि यांवर अवलंबून नसतात, ते स्वतःचे निर्णय घेतात. या गोष्टींमध्ये महिलांना त्याच्याकडे आक र्षित करण्याची क्ष मता आहे.

बुद्धिमान पुरुष – अशा पुरुषांची विनोद बुद्धी आ श्च र्य कारक असते. त्याचे शब्द शहाण पणाने भरलेले आहेत. कोणताही विषय असो, पुस्तके, राजकारण, चित्रपट, विनोद किंवा चालू घडामोडी, प्रत्येक विषयावर तो इतक्या कौशल्याने बोलतो की प्रत्येकाला त्याचे लक्षपूर्वक ऐकावेसे वाटते. तासन्तास त्याच्यासोबत बसूनही कोणाला कंटाळा येत नाही. कोणत्याही नातेसंबंधात बौद्धिक जोडणी खूप महत्त्वाची असल्याने, महिलांनी नेहमीच बुद्धिमान पुरुषांना प्राधान्य दिले आहे.

श्रोता – पुरुषांची ही बहुतेकदा सवय असते की ते स्त्रियांचे ऐकत नाहीत आणि नेहमी आपला मुद्दा वर ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. महिलांना असे पुरुष आवडत नाहीत. तर, जो पुरुष महिलांचे ऐकतो आणि त्यांना महत्त्व देतो. महिलांना असे पुरुष खूप आवडतात.

संवे दन शील पुरुष – प्रत्येक स्त्रीला संवे द नशील पुरुषांची सवय आवडते जे स्त्रियांचा आदर करतात, त्यांच्याशी स भ्य तेने वागतात, त्यांच्या भावना समजून घेतात आणि त्यांना जागा देतात. स्त्रियांना समान गुण असलेल्या पुरुषा सोबत संपूर्ण आयुष्य घालवायचे असते. संवे द न शील स्वभावाचे पुरुष तुमच्यासाठी कारचे दार उघडतात, रात्रीच्या जेवणाच्या वेळी तुम्हाला खुर्ची देतात, रात्रीच्या जेवणाचे बिल भरतात आणि तुमच्या सुरक्षिततेची पूर्ण काळजी घेतात. तुम्हाला कोणतीही अडचण येणार नाही याची ते पूर्ण काळजी घेतात. या गोष्टींमुळे महिलांना संवे द न शील पुरुषांची प्र शं सा होते.