देशातील अशी काही मंदिरे ज्यामध्ये फक्त स्त्रियांनाच आहे प्रवेश…कोणताही पुरुषाला मंदिराच्या आसपास भटकू पण देत नाही… जाणून घ्या हैराण करणारे असे हे सत्य

धार्मिक

हिं दू ध र्मा त ३३ कोटी देवदेवता आहेत हे आपल्याला माहित आहे आहेत. त्यामुळे आपल्याला किमान दोन ते तीन मंदिरे देशाच्या कानाकोपर्‍यातील अनेक गावात सुद्धा नक्कीच आढळतात. तसेच फार प्रा ची न परंपरा आहे देवदेवतांची मंदिरे उभारण्याची आणि त्याकाळी कोणत्याही सुविधा आणि आ धु नि क ह त्या रे नसतानाही आपल्या भारतात अ त्यं त भव्य अशी मंदिरे बांधली गेली. आणि अगदी पाच हजार वर्षांपूर्वीपासूनही या मंदिराचा इतिहास सापडतो. तर काही मंदिरे म हा भा रत, रामायण का ली न असल्याचेही सांगितले जाते.

पण आपल्याला माहित आहे का कि भारतात अनेक अशी मंदिरे आहेत ज्या मंदिरात पु रु षां ना प्रवेश दिले नाही आहे. चला तर मग अशी कोणती मंदिरे आहेत ते आपण आज जाणून घेऊया. तसे मंदिराचे खूप अ न्य सा धारण भारतीय सं स्कृ ती त महत्त्व आहे. आणि मंदिर हे असे स्थान आहे. जिथे प्रत्येक माणसाला म नाची शां ती मिळते तसेच मंदिराची रचना, तेथील वा ता व र ण यामुळे प्रत्येकाला तेथे दै वी श क्ती असल्याचा भा स होत असतो आणि जर अशा या मंदिरांमध्ये कोणाला जाण्यास प्र ति बं ध लावला तर नक्कीच त्याच्या आ त्म्या स ठेच पोहचेल.

पण आपणास सांगू इच्छितो कि भारतात अशी अनेक मंदिरे आहेत जिथे फक्त म हि लां ना त्या मंदिरामध्ये जाण्याची परवानगी आहे. म हि लां नाच या मंदिरांमध्ये फक्त प्रवेश करण्याची परवानगी आहे. यासह भारतात अशी अनेक मंदिरे आहेत जी पूर्णपणे म हि ला भ क्तां ना स म र्पि त आहेत. याचा अर्थ असा की या मंदिरांमध्ये पु रु षां ना अजिबात सुद्धा परवानगी नाही आहे आणि या मंदिरामध्ये फक्त स्त्रि या च जाऊ शकतात. चला तर अशाच या भारतातील पाच मंदिरांबद्दल जाणून घेऊया. जेणेकरून आपल्याला सुद्धा या मंदिराच्या मागचा इतिहास समजेल.

राजराजेश्वरी माता मंदिर:- सहसा सर्व लोकांसाठी बिहारच्या मुझफ्फरपूरमधील हे मंदिर खुले असते. तसेच या मंदिरामध्ये विराजमान षोडशी देवी ही एक कु मा री क न्या आहे असे या मंदिराबद्दल मानले जाते आहे. यासह, ती महिन्यातील 4 दिवसांमध्ये र ज स्व ला म्हणजेच पी रि ए ड्समध्ये असते आणि यावेळी कोणीही पुरुष या मंदिरात जाऊ शकत नाही आणि हा नियम इतका क ठो र आहे की या काळात मंदिराचा पुजारीदेखील ग र्भ गृ हात जाऊ शकत नाही.

अम्मन मंदिर:- कन्याकुमारी मध्ये अम्मन मंदिर येथे मंदिराच्या ग र्भ गृ हात आई दुर्गाची मूर्ती आहे. तसेच ब्र ह्म चारी आणि त प स्वी लोकांना फक्त या मंदिरात असणाऱ्या मंदिराच्या प्रवेशद्वारापर्यंत जाण्याची परवानगी आहे. त्याचबरोबर वि वा हित पु रु षां ना या मंदिराच्या आवारात जाण्यापूर्वीच थांबवले जाते.

या मंदिराची कथा अशी आहे की माता पार्वती यांनी भगवान शिव यांना त्याचा नवरा मिळावा म्हणून याच मंदिरात तपस्या केली होती. होय, भगवतीच्या स्त्री रूपांची पूजा या मंदिरात केली जाते आणि केवळ आणि केवळ महिलाच या मंदिरात जाऊ शकतात. पुरुषांना या मंदिरात अजिबात स्थान नाही.

का माख्या देवी मंदिर:– आंध्रातील का मा ख्या देवी मंदिर हे आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणममध्ये आहे. फक्त म हि लांनाच या मंदिर संकुलात पूजा करण्याचा अधिकार आहे. तसेच एक महिलाच या मंदिराची पुजारी देखील आहे आणि या मंदिराच्या आवारात सुद्धा पु रु षां ना जागा नाही आहे. तरी सुद्धा या मंदिराला दरवर्षी लाखो भक्त भेट देत असतात.

ब्रह्माचे मंदिर:- राजस्थानमधील पुष्करमध्ये ब्रह्माचे हे मंदिर आहे. तसेच वि वा हित पु रु षां ना या मंदिरात अजिबात प्रवेश नाही आहे. असे म्हटले जाते की हे मंदिर जगातील एकमेव ब्रह्माजींचे मंदिर आहे. तसेच एक म्हण अशी आहे की भगवान ब्रह्माने पत्नी देवी सरस्वती यांच्यासमवेत पुष्कर तलावामध्ये य ज्ञ आयोजित केला होता.

परंतु माता सरस्वतीजींना कशाचा तरी रा ग आला होता. मंदिरात कोणत्याही वि वा हित व्यक्तीला अं त र्गत ग र्भ गृ हात प्रवेश दिला जाणार नाही, अन्यथा त्याच्या वै वा हिक जीवनात मोठ्या प्रमाणत त्रा स येथील आणि त्याचे वै वा हिक जीवन हे नि रा शाकारक असेल असे त्याच वेळी, त्यांनी या मंदिरात शा प दिला होता.

अतुकल भगवती मंदिर:- पूर्णपणे महिलांचे व र्च स्व असलेले मंदिर आहे केरळमधील अतुकल भगवती मंदिर. तसेच पोंगलचा सण दरवर्षी या मंदिरात उत्साहात साजरा केला जातो आणि लाखो म हिला भाविक या दरम्यान यात भाग घेतात. 10 दिवस हा उत्सव येथे सुमारे चालतो. याला ना री पूजा देखील म्हणतात.

पुरुष प्रवेश देखील या कालावधीत, या मंदिरात नि षि द्ध असतो. येथील पु रु ष पंडित सुद्धा डिसेंबरमध्ये म हि लांसाठी 10 दिवसांचे उपवास ठेवतात आणि यावेळी पहिल्या शुक्रवारी ते महिला भक्तांचे पाय धुतात आणि त्याला धनु असे म्हणतात. तसेच गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रे कॉ र्डमध्येही या मंदिराचे नाव नोंदले गेले आहे.