तुम्ही तुमच्या स्त्री जोडीदाराला करताना करू शकता या प्रकारे संतुष्ट, जाणून घ्या त्यासाठी असणारे ५ उत्तम मार्ग

लाईफ स्टाइल

भारतीय स -माजातील स्त्रिया त्यांच्या मनातल्या सर्व इच्छा व्यक्त करु शकतात का? तर याचं उत्तर नाही असंच दिलं जाईल, किंवा 21 व्या शतकातलं पहिलं दशक संपे पर्यंत तरी या प्रश्नाचं उत्तर नाही असंच होतं. परंतु आता यात थोडाफार बदल होऊ लागला आहे. महिला आता का-मसु-खाबद्दलही बोलत आहेत.

आपल्याकडे असं म्हटलं जातं की, पुरुष प्रेम करतो ते स्त्रीकडून से -क्स मिळवण्यासाठी, तर स्त्रिया से -क्स करतात ते पुरुषाकडून प्रेम मिळवण्यासाठी. यावर आपणही विश्वास ठेवत आलो आहोत. स्प-र्श हा प्रेम दर्शविण्याचा एक अत्यंत सुंदर मार्ग आहे. प्रत्येक नात्यातील स्प-र्शाची पद्धत वेगळी असते, त्यातून जाणारे संदेश वेगळे असतात.

जेव्हा एक स्त्री आणि पुरुष शा -रीरिक जवळीक वाढवण्याच्या हेतूने एकमेकांना स्प-र्श करतात त्याला आपण सामान्य भाषेत से -क्स म्हणतो. का-म वा-सना, से -क्स ह्या विषयांकडे आपण नेहमीच संकुचित वृत्तीनेच बघत आलोय. पण त्यानेच जग चालतं, चक्क हि बाबच आपण विसरलो!

सं -बंध ठेवत असताना स्त्री हा त्यातील साधन म्हणून बघण्याचा आपला एक पूर्वापार चालत आलेला दृष्टीकोन आहे. त्यामुळे सं -भो-गात तिला काय हव आहे? याचा विचार कधीच केला जात नाही. हा विचार आपण केला तर आले सं -बंध अधिकाधिक चांगले होऊ शकतात. त्यासाठी काय केले पाहिजे जाणून घेऊयात.

फो र -प्लेच्या सामर्थ्याला कधीही कमी लेखू नका:- से -क्सचा आनंद घेण्यासाठी बर्‍याच महिलांना फो -र-प्लेची गरज असते हे गुपित नाही. तुमचा जोडीदार कशाचा आनंद घेत आहे हे जाणून घेण्यासाठी वेगवेगळ्या मार्गांनी प्रयत्न करा. बरं फो र प्ले जास्त वेळ करण्याची गरज नाही. यासाठी काही मिनिटे वॉ-र्म अप देखील पुरेसे आहे. फो-र-प्ले यो -नीमध्ये नॅ-चलर लु-ब्रि-केंट देण्यास मदत करते. यामुळे से -क्सचा आनंद दुप्पट होतो.

तिला काय आवडते याबद्दल तिच्याशी बोला:- संभाषणामुळे तुमचे लैं -गि-क जी-वन आणखी चांगले होऊ शकते. झोपण्यापूर्वी आणि से -क्स दरम्यान तुमच्या जोडीदाराची इच्छा जाणून घेण्याचा प्रयत्न करा. त्याच्या आवडत्या स्थितीबद्दल जाणून घेण्याचा प्रयत्न करा किंवा तिच्या काही फॅ -न्टसी असेल तर त्याबद्दल बोला. से -क्स करताना तिला काय चांगले वाटते हे समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. तिच्या शरीराचे अवयव स्थिर करताना ती त्याचा आनंद घेत आहे का हे पाहण्याचा प्रयत्न करा.

विविध प्रकारच्या लैं -गि- क क्रिया करून गोष्टी मनोरंजक ठेवा:- सं -भो-ग करताना तुम्ही इतरही काही गोष्टी करून पाहू शकता. ओ -रल से -क्स हा एक उत्तम मार्ग आहे. तुमच्या जोडीदाराला काय आवडते ते विचारा. तुमच्या जोडीदाराला से -क्स दरम्यान त्याच्या यो -नीच्या बाहेरील भागाला स्पर्श करणे आणि त्याच्या यो -नीमध्ये तुमची बोटे किंवा टॉ -य घालणे देखील आवडेल.

बेड रूम मध्ये थोडी फॅ-न्टसी आणा:- सं -भो-ग करताना केवळ सं -भो-ग हेच तुमचे काम असेल असे नाही. आपल्या फॅ -न्टसीवर जोर द्या. असे काही आहे की जे तुम्ही वास्तव वादीपणे करू शकत नाही, परंतु त्यातील फॅ -न्टसी तुमच्या मनावर अधिराज्य गाजवते. जर होय, तर त्याबद्दल तुमच्या जोडीदाराशी बोला. एका स्टोरीचा विचार करा. त्यावर कृती करा. कदाचित तुमच्या जोडीदाराला का-मुक पाहणे आवडते. से -क्स करण्यापूर्वी का-मुक व्हि-डीओ पाहिल्याने तुमची कल्पनाही खरी होईल.

पूर्ण झाल्यावर तिच्याशी मिठीत घ्या:- हा मुद्दा खूप महत्त्वाचा आहे. से -क्स केल्यानंतर उठण्याची घाई करू नका. महिलांना अनेकदा से -क्स केल्यानंतर जोडीदाराला चिकटून झोपावेसे वाटते. कदाचित तुमच्या जोडीदाराचीही तीच इच्छा असेल. तुम्हाला हवे असल्यास तुम्ही से -क्सनंतर एकत्र आंघोळही करू शकता. यामुळे स्वच्छता तर राहतेच, पण काही वेळा बाथरूम से -क्सचाही आनंद मिळतो.

तिचे श-रीर जाणून घेण्यासाठी वेळ काढा:- तुमच्या जोडीदाराचे श-रीर जाणून घेण्याचा प्रयत्न करा. त्याला कुठे स्पर्श करायला आवडते ते शोधा. स्त्रियांच्या स्त -नाला स्पर्श केल्याने लैं -गि-क सुख मिळते, असे पुरुषांना अनेकदा वाटत असते, पण तसे अजिबात नाही. प्रत्येक स्त्रीचे ‘हॉ -ट बटन’ वेगळे असते. काहींना मानेवर तर काहींना पायावर चुं -बन घेणे आवडते. तुमच्या जोडीदाराला काय आवडते हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करताना तुम्ही त्याच्या वेगवेगळ्या ठिकाणांचा प्रयत्न करू शकता.