जर आपण ‘शा रीरिक सं बं ध’ ठेवले नाहीत…तर आपल्या जी वनावर होऊ शकतात हे गंभीर परिणाम..शिवाय पुरुष या गंभीर रो गांना ब ळी पडू शकतात

आरोग्य

आपल्याला माहित असेल कि काम जी वन हा मानवी जी वनाचा किती अविभाज्य घटक आहे, आपल्या जी वनातील ही एकमेव अशी गोष्ट आहे ज्याकडे आपण कधीच दुर्लक्षित करू शकत नाही. मग ती स्त्री असो अथवा पुरुष असो वयात आपल्यावर प्रत्येक व्यक्तीला या गोष्टी बद्दल आकर्षण वाढू लागते.

आणि आपण एक गोष्ट नक्कीच पाहिली असेल किंवा अनुभवली असेल कि ज्या जोडीदाराचे लै गिं क आयुष्य हे सुरळीत म्हणजेच आनंदी असते, जे जोडपे आपल्या काम जी वनामध्ये खुश असते ते रोजच्या आयुष्यात एकदम आनंदी आणि निरो गी असते, पण अनेक लोकांच्या काम जी वनामध्ये विविध कारणांमुळे खंड पडतो, म्हणजेच जे दीर्घ काळ सं बंध बनवत नाहीत, अशा लोकांच्या शरीरावर काही परिणाम होण्यास सुरुवात होते.

होय, जर का आपण दीर्घ काळ म्हणजेच आपण म्हणू शकता कि जर काही दिवस आपण सं बं ध ठेवले नाहीत तर त्याचे नकारात्मक परिणाम तर होतातच पण आपल्या आ रोग्यावर देखील याचे परिणाम पाहायला मिळतात, तर बराच काळ आपण जर सं बं ध ठेवले नाहीत तर त्याचे काय परिणाम आपल्या शरीरावर आणि आ रोग्यवर होतात हे जाणून घेणार आहोत. चला तर मग जाणून घेऊयात

रो गांशी लढण्याच्या शरीराच्या क्षमतेवर परिणाम:- तर आपणास सांगू इच्छितो कि जर आपण आठवड्यातून अनेकदा आपल्या काम जी वनाचा आनंद घेत असाल तर शरीराची रो गांशी ल ढण्याची क्षमता वाढते. तसेच आपल्या शरीरातील अनेक हा र्मोन्सची पातळी देखील नियंत्रणात राहते, ज्यामुळे सं सर्ग आणि रो गाशी ल ढण्यास आपल्याला मदत होते.

आयुष्य कमी होते:- होय, परमोच्च आनंद मिळाल्यावर, आपल्या शरीरात एक संप्रेरक सोडला जातो, याला डीहायड्रो एपि एन्ड्रो स्टेरॉन म्हणतात. यामुळे आपल्या ऊतींची दुरुस्ती होते तसेच त्वचा निरो गी, तसेच अनेक हृ द्य वि कारांपासून देखील आपण दूर राहतो, आठवड्यातून किमा न दोनदा ते तीनदा कमी जी वनाचा आनंद घेणारे पुरुष हे आठवड्यातून एकदा सं बं ध बनवणाऱ्या पुरुषांपेक्षा जास्त आयुष्य जगतात.

ता णत णावात वाढ:- जर आपण सं बं ध बनवले नाहीत तर आपण अधिक ता णत णावात राहता शिवाय, यामुळे आपला र क्तदाब वाढतो आणि अनेक आ रोग्य विषयक स मस्या निर्माण होतो, जसे कि आपल्याला झोप लागत नाही, चेहऱ्यावर सुरकुत्या पडायला चालू होतात, तसेच सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे एका महिन्यात दोन किंवा त्याहून कमी वेळा सं बं ध ठेवणार्‍या पुरुषांना हृ दय वि काराचा त्रा स वाढू शकतो.

पुरुषांना इरे क्टाइल डि स्फंक्श नचा धो का:- होय, जे लोक नियमित आपल्या काम जी वनाचा आनंद घेत असतात, त्याच्या अवयवावर सकारात्मक परिणाम होतो. तसेच ज्या व्यक्ती नियमितपणे काम जी वनाचा आनंद घेतात त्यांच्या तुलनेत काम जी वनापासून लांब राहणाऱ्या व्यक्तींना इरे क्टा इल डि स्फं क्शनचा म्हणजेच नं पुसकतेचा धो का अधिक असतो.

कॅ न्सरचा धो का:- जर आपण काम जी वनापासून दूर राहिलात तर पुरूषांमध्ये इजे क्युले शन प्रो स्टेट कॅ न्सर आणि महिलांमध्ये इजेक्यु लेशन स र्व्हा यकल कॅ न्सरचा धो का वाढतो, त्यामुळे नियमित का म जी वनाचा आनंद घेणे खूप महत्वाचे आहे. तसेच आपल्या वै वाहिक आयुष्यामध्ये सुद्धा कटुता येऊ शकते, असे अनेक परिणाम हे आ रोग्य तसेच वै वाहिक जी वनावर होऊ शकतात.

हा र्ट अ टॅकचा धो का:- आपले काम जी वन असेल तर ह्रदया सं बंधी आ जारापासून तुम्ही दुर राहाल. यासोबतच व्यायाम करण हा सुद्धा एक उत्तम पर्याय आहे. त्यामुळे का म क्रीडा करत नसाल तर व्यायाम नक्की करा. तसेच का म क्रीडा न केल्याचा प्रभाव आपल्या मेंदूच्या क्षमतेवर सुद्धा होत असतो.

तर आपल्याला याबद्दल काय वाटते? तुम्ही याआधी याबाबत वाचले होते का? हे आम्हाला क में ट करून नक्की सांगा. तसेच आपल्याला सुद्धा हा लेख आवडला असेल तर आपल्या प्रियजनांना नक्की शे अ र करा. तसेच आपल्याला हा लेख कसा वाटला ते आम्हला क में ट करून नक्की सांगा.