एक ग्लास पाण्यावरून समजेल आपल्या घरात भूत आहे की नाही… जाणून घ्या…जर आपल्याला हे १० इशारे मिळाले तर मग

लाईफ स्टाइल

भू त किंवा नका रात्मक ऊर्जा ही एक अदृश्य शक्ती आहे जी कधीही कुठेही होऊ शकते. आपण या गोष्टी पाहू शकत नाही, परंतु काही चिन्हे आहेत जी तुम्हाला सांगतात की तुमच्या घरात आणि तुमच्या आजूबाजूला नका रात्मक ऊर्जा सक्रिय आहे. त्यांना ओळखण्यासाठी तुम्हाला कोणत्याही मशीनची किंवा कोणत्याही विशेष साधनाची गरज नाही.

तर फक्त या लक्षणांद्वारे तुम्ही समजू शकता की तुमच्यात काही अलौकिक शक्ती आहेत. तुमच्या घरात कुत्रा, मांजर यांसारखे पाळीव प्राणी असल्यास आणि त्यांच्या वागण्यात अचानक बदल होत असल्यास ते हलके घेऊ नका. हे नका रात्मक उर्जेच्या उपस्थितीचे लक्षण असू शकते.

त्याआधी हे जाणून घ्या की जर तुमच्या घरात अशा घटना घडत असतील तर तुमच्या घरात भू ताची छाया आहे. अपघा त, खू न किंवा आ त्मह त्येमुळे माणसाचा मृ त्यू झाला की त्याचा आ त्मा भटकतो असे म्हणतात. हे भटके आ त्मे तुमच्या घरात कुठेतरी फिरत आहेत का? हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही तुम्हाला अशाच काही लक्षणांबद्दल सांगणार आहोत जे तुमच्या घरात भू त आहे की नाही हे दर्शविते.

1 वारंवार घड्याळ थांबणे – जर तुमच्या घरातील घड्याळात नवीन बॅटरी घातली गेली असेल, परंतु तरीही ती ठराविक वेळेस वारंवार थांबत असेल, तर समजून घ्या की कोणीतरी तुमच्या जवळ आहे. त्याशिवाय, जर तुम्हाला तुमच्या आयुष्याशी सं बंधित एखाद्या दु र्घटनेची किंवा यावेळी या जगात नसलेल्या कोणत्याही व्यक्तीची आठवण येत असेल, तर समजून घ्या की त्या व्यक्तीच्या आ त्म्याला तुम्हाला काहीतरी सांगायचे आहे.

2 रात्री आवाज ऐकू येणे – रात्रीच्या वेळी जर तुम्हाला कोणीतरी चालण्याचा, दरवाजा ठोठावल्याचा किंवा पैं जनाचा आवाज ऐकू आला तर समजा की तुमच्या घरात नका रात्मक ऊर्जा वास करत आहे. ३ काळ्या सावलीचे स्वरूप दिसणे – जर तुम्हाला सावली दिसली आणि आजूबाजूला कोणीही व्यक्ती किंवा प्राणी नसेल तर लक्षात ठेवा की घरात तुमच्या शिवाय कोणीतरी आहे आणि त्याला तुमच्याशी बोलायचे आहे.

४ फुलपाखरांचा थवा दिसणं – मान्यतेनुसार, फुलपाखरू हे म रण पावलेल्या प्राण्यांचे प्रतीक आहे आणि एका श रीरातून दुसऱ्या श रीरात एक छोटासा प्रवास करत आहे. एखाद्या व्यक्तीच्या मृ त्यूनंतर फुलपाखरांचा थवा उडताना दिसला तर समजून घ्या की ती जवळची व्यक्ती दुसऱ्या जगाच्या प्रवासाला निघून गेली आहे.

५ का ळ्या सावलीचे स्वरूप दिसणे – जर तुम्हाला सावली दिसली आणि आजूबाजूला कोणीही व्यक्ती किंवा प्राणी नसेल तर लक्षात ठेवा की घरात तुमच्याशिवाय कोणीतरी आहे आणि त्याला तुमच्याशी बोलायचे आहे. 5 कॉम्प्युटर स्वतःहून सुरू होणे – एकदा असे सांगितले गेले आहे की सर्व संगणक एका ठिकाणी रात्री अचानक स्वतःहून सुरू झाले आणि त्या सर्वांवर काहीतरी चालू असल्याचे दिसून आले.

तसे, जर तुम्हाला तुमच्या घरातील बंद संगणकात असे काही दिसले तर समजून घ्या की काहीतरी चुकीचे किंवा नका रात्मक होणार आहे. 6 प्राण्यांचे विचित्र वर्तन – जेव्हा तुमचा घरातील पाळीव प्राणी जसे की कुत्रा मां जर विचित्र वागू लागतो किंवा रात्री र डायला लागतो तेव्हा समजावे की त्याला घरात काही अज्ञात किंवा काळ्या सावलीची उपस्थिती जाणवत आहे.

7 रडण्याचा आवाज – मित्रांनो, जर तुम्हाला अंधारात रात्री एखाद्याचा र डण्याचा आवाज आला तर समजून घ्या की तुमच्या घरात कोणीतरी दुःखी आ त्मा वास केला आहे जो खूप अस्वस्थ आहे. 8 वेगवेगळे आवाज जाणवणे – जर तुम्हाला तुमचा स्वतःचा आवाज तुमच्या कानात ऐकू आला, तर समजून घ्या की कोणीतरी तुम्हाला काहीतरी सांगू इच्छित आहे.

नंतर जेव्हा तुम्ही हे ऐकाल तेव्हा एक पाऊल पुढे जा आणि जाणून घेण्याचा प्रयत्न करा. तुम्हाला संपूर्ण त्याच्याशी सं बंधित संपूर्ण माहिती मिळेल. 9 कोणीतरी आपल्यावर सतत लक्ष ठेवत आहे – असे काही वेळा असतात जेव्हा आपल्याला असे वाटते की कोणीतरी आपले अनुसरण करत आहे किंवा सतत कुठूनतरी आपल्यावर लक्ष ठेवत आहे. पण मागे वळून पाहिलं तर तिथे कोणीच नाही. असे झाल्यास, हे आपल्यासाठी योग्य चिन्ह नाही हे समजून घ्या.

10 बल्ब ज ळणे आणि विझणे – अध्यात्मिक गुरू आणि मानस शास्त्रज्ञ असे मानतात की आ त्म्यांचे विजेवर नियंत्रण असते. तुमच्या लक्षात आले असेल की तुमच्या घरातील नवीन बल देखील विचित्र पद्धतीने ज ळू लागतो किंवा विझू लागतो. तर हे सर्व आ त्म्याच्या उपस्थितीचे पुरावे असू शकतात.

हे तर तुम्हाला माहित झाले की तुमच्या घरात भू त आहे की नाही हे कोणत्या घटनेमुळे जाणवते. पण आता आम्ही तुम्हाला सांगतो की, पाण्याच्या ग्लासातून तुमच्या घरामध्ये भू त आहे की नाही हे कसे ओळखायचे? यासाठी तुम्हाला रात्री एक ग्लास पाणी घ्यावे लागेल. त्यात दोन चमचे मीठ आणि पांढरा व्हि नेगर घालून चांगले मिक्स करा.

मग घरात अशा ठिकाणी ठेवा, जिथे तुम्हाला नका रात्मक ऊर्जा जास्त जाणवते. त्यानंतर जर हे पाणी दुसऱ्या दिवशी सकाळपर्यंत घा ण आणि पिवळे झाले तर तुम्हाला समजेल की तुमच्या घरात नका रात्मक ऊर्जा वावरत आहे आणि जर असे झाले नाही तर तसे काही नाही.

इतकंच नाही तर तुमच्या घरात नका रात्मक ऊर्जा असेल तर फरशी पुसताना पाण्यात मीठ टाका. असे म्हणतात यामुळे नका रात्मक ऊर्जा नष्ट होते. तसेच रोज घरात कपूर, पिवळी मोहरी आणि लोबान चालवा आणि त्याचा धूर संपूर्ण घरात दाखवा. याचा सर्वांनाच खूप फा यदा होईल.