एका मुलीने एकाच वेळी २ पुरुषांशी ठेवले सं’बंध आणि जन्माला आली अशी मुल की पाहून सर्वांनाच धक्का बसला..

जरा हटके

नमस्कार मित्रानो आणि भगिनीनो तर आज आपण पाहणार आहोत की आपल्याला माहिती असेल की, से’क्स करणे ही एक नै’सर्गिक गोष्ट आहे. हे स्वा’भाविकपणे सर्वच करतात आणि करू इ’च्छितात. पण एका महिलेसोबत असे काही झाले ज्यामुळे तिचे संपूर्ण आयुष्य उध्व’स्त झाले. तिला कायमची मा’नहानी स’हन करावी लागली आणि समा’जामध्ये तो एक चर्चेचा विषय बनला.

या लेखाच्या माध्यमातून आपण जाणून घेऊया की तिने असे काय केले ज्यामुळे तिला सुखी होण्याऐवजी अप’मानित व्हावे लागले.ही घटना ब्रा’झील मधील गो’ईयासम मधील शहरात घडली आहे. ही गोष्ट एका २४ वर्षीय वि’वाहित मुलीची आहे. अलीकडेच काही वर्षांमध्ये तिचा विवाह झाला होता. आपल्या हिं’दू सं’स्कृती नुसार विवाह हे एक पवित्र बं’धन आहे. हा एक सं’स्कार आहे.

विवाह ही एक सामाजिक संस्था आहे, जी सहकार्य आणि जै’विक गरजांच्या पूर्ततेसाठी समाजात निर्माण केली गेली आहे.पण काही वेळेला ही माणसे अविचाराने वागतात आणि त्यामुळे हे पवित्र बं’धन न’ष्ट होण्याच्या मार्गावर येते. त्यामुळे त्यांचे आयुष्य बरबा’द होऊन जाते. या महिले बरोबर देखील असेच काहीसे झाले. तिचे लग्न झाले. त्यानंतर पहिल्या रात्रीच त्यांचे मिलन झाले. त्यामुळे ती जरा नाराज झाली, पण तिने तिच्या नवऱ्याला नाराज होऊ दिले नाही.

तिच्या अपेक्षा त्यामुळे खो’ट्या ठरल्या.त्यानंतर त्यांचे एकमेकांशी सं’बंध तसेच चालू राहिले. त्यांचा संसार सुखाने नांदत होता. काही दिवसांनी तिला दिवस गेले. त्यामुळे घरात आनंद पसरला आणि घरातील सर्वजण तिची जास्त काळजी घेऊ लागले. तिचे दिवस भरत आले आणि तिने दोन गोंडस बाळाना ज’न्म दिला. त्यामुळे घरात एकदम आनंदी वातावरण निर्माण झाले.

सगळीकडे उ’त्साहाचे वा’तावरण झाले.आपल्याला माहिती आहे की, जुळी मुले असणे ही काही नवीन गोष्ट नाही. तिलाही जुळी मुले झाली. त्यांचा सर्वांनी आनंदाने स्वीकार केला. दोन्ही मुले दिसायला एक सारखीच होती. त्यांचे हात, पाय, तोंड सारखेच होते. हळूहळू ती मुले मोठी होऊ लागली. त्यानंतर मग त्या दोघांमध्ये काही फरक दिसून यायला लागले. दोघांच्या हालचालीत, आवाजात, त्यांच्या स्वभावात बदल दिसू लागले.

त्यामुळे त्यांच्या घरातील लोकांनी त्या दोघांची डी एन ए टेस्ट करायची ठरवली. त्यानुसार त्या मुलांच्या आईच्या संमतीनेच त्यांची डी एन ए टे’स्ट करण्यात आली. टे’स्ट केल्यानंतर त्यांचे रिपो’र्ट पाहिल्यावर सगळ्यांना मोठा ध’क्का बसला. त्या रिपो’र्ट ने सर्वांना विचार करायला भाग पाडले. त्या मुलांचा डी एन ए रिपो’र्ट वेगवेगळा आला होता.

ही खूप विचार करण्या सारखी गोष्ट होती.कारण एकाच आईच्या पोटातून त्या दोन्ही मुलांनी ज’न्म घेतला होता, परंतु त्यांचे रिपोर्ट वेगळे होते. ही अशी गोष्ट आतापर्यंत कुठेही ऐकली नव्हती किंवा कुणी पाहिली नव्हती. त्यामुळे सगळीकडे याची चर्चा सुरू झाली. ती महिला सुध्दा विचारात पडली. या घटनेमुळे घरचे वा’तावरण पण गरम झाले. त्यानंतर त्या महिलेने अशी एक गोष्ट सांगितली ज्यामुळे सर्वांना मोठा ध’क्का बसला.

तो रिपोर्ट पाहिल्या वर त्या महिलेच्या मनात एकच प्र’श्न येत होता, एकाच कालावधीत दोन पुरुषां बरोबर सं’बंध ठेवल्यामुळे तर असे झाले नसेल ना? ती खूप घा’बरली होती. नंतर तिने कबूल केले की, तिने एकाच कालावधीत दुसऱ्या पुरुषा बरोबर सुध्दा सं’बंध प्र’स्थापित केले होते. त्यामुळे ते डी एन ए चे प्रकरण झाल्याचे तिने क’बूल केले. त्यामुळे सर्वांनी तिच्या किळसवाण्या प्रकारामुळे तिचा अ’पमान केला. तिची अवहे’लना करण्यात आली.

मित्रांनो, पा’श्चिमा’त्य देशांमध्ये तसे पाहायला गेले तर, से’क्स हा विषय कॉमन बनला आहे. तिथे या गोष्टीला लपवले जात नाही. त्यांच्या इकडच्या से’क्स बाबतच्या क’ल्पना या खूप वेगळ्या असतात. त्यामुळे नंतर काही वर्षांनी त्या घराने त्या स्त्रीला तिच्या मुलां सोबत स्वीकारले. त्यांच्या सं’स्कृती मध्ये दोन पुरुषां बरोबर किंवा दोन स्त्रि’यां बरोबर सं’बंध ठेवलेला त्यांना चालतो.

पण ज्यावेळी तो विषय प्र’ज’ननाचा आला त्यावेळी त्यांना नियम पाळणे बं’धन कारक झाले आणि ते नियम पाळणे अशी अपेक्षा सुध्दा तिच्याकडून केली गेली. से’क्स म्हणजेच सर्वकाही अश्या विचारां मध्ये गुरफ’टल्या मुळे तिने तिच्या नवऱ्या व्यतिरिक्त अन्य पुरुषा बरोबर सं’बंध ठेवले. त्याचे पुढे असे परिणाम झाले. स’माजामध्ये आता जरी तिची चर्चा थांबली असली तरी, त्या पोरांच्या भविष्याच काय होईल ?

कारण त्या दोन्ही मुलांमध्ये वि’षमता राहणार. त्यामुळे त्यांच्या मध्ये भांडणे होतील की ते इतर लोकां प्रमाणे जगातील काही सांगता येत नाही. दोघा मुलांचे त्यांच्या आईशी मिळणारे डी एन ए सारखेच असतील, मात्र त्यांच्या वडिलांशी जुळणार नाही. ही गोष्ट जेव्हा लोकांच्या लक्षात येईल त्यावेळी समाज त्या मुलाला त्याच्या वडिलांच्या नावाने हि’नवेल का?

की पुढे हाच मुलगा आपला हा बाप नाही म्हणून त्याला लाथाडून देईल ?नाही तर तो आपल्या आईचा देखील अप’मान करेल. हे असे अनेक प्र’श्न त्याच्या भविष्या संदर्भात निर्माण होतात. त्यामुळे आपल्या भवि’ष्याचे निर्णय न चुकता घेतले पाहिजेत. त्यामुळे शा’रीरिक सं’बंधाविषयी अधिक ज्ञा’न असणे आवश्यक आहे. शिक्षण आणि माहिती देखील असणे खूप गरजेचे आहे. त्यामुळे मग भविष्याचे निर्णय चुकत नाहीत.