आपण देवासमोर रडलो तर काय होऊ शकते? पूजा करताना डोळ्यातून अश्रू का येतात.. काय आहेत देवाच्या आनंदाची लक्षणे.. जाणून घ्या..

आध्यात्मिक

मित्रांनो, पूजा करताना अनेकांच्या डोळ्यातून अश्रू येतात असे तुम्ही कधी पाहिले आहे का किंवा तुम्हाला सुद्धा असे काही जाणवले आहे का? अशी काही रहस्ये आहेत जी तुम्हाला हे जाणून घेण्यास मदत करतील की तुमच्यावर कोणती अज्ञात दैवी शक्ती प्रसन्न झाली आहे. आणि म्हणूनच तुमच्या डोळ्यातून अश्रू वाहत असतात. आपल्या प्राचीन धर्मग्रंथानुसार, सुरुवातीला हे जग रिकामे होते.

सगळीकडे फक्त अंधार आणि अंधारच दिसून येत होता. मग अचानक एक विशाल शिवलिंग प्रकट झाले, ज्याने संपूर्ण विश्व उर्जेने भरले. पुढे या विश्वात पदार्थाची उत्पत्ती झाली. ज्यामध्ये तरंगते धातू, हवा, अग्नि आणि पाणी तयार केले गेले. या कारणास्तव या सर्वांमध्ये भगवान शिव वास करतात असे मानले जाते. शिव ही अनंत ऊर्जा आहे जी विश्वाच्या प्रत्येक कणात वास करते.

शिव आरंभ आहे आणि शिव अंत आहे. आता ज्या क्षणाला तुम्ही परमेश्वराची पूजा, पाठ आणि ध्यान करण्यासाठी बसत असत त्यावेळी तुमचा आत्मा हा भगवंताशी जोडला जात असतो. देव सर्वव्यापी आहे. हे सजीव आणि निर्जीव वस्तूंमध्ये एक घटक देखील असल्याचे म्हणून पाहिले जाते. म्हणून जेव्हा तुमचा विवेक देवाशी जोडला जातो, तेव्हा देव तुम्हाला काही सूचना देत असतो.

ही चिन्हे इतकी साधी आणि सोपी आहेत की आपण त्यांच्याकडे नकळत दुर्लक्ष करत असतो आणि देवाची ही चिन्हे मात्र आपल्याला समजत नाही. मित्रांनो, सर्वव्यापी ईश्वर सर्व प्राणिमात्रांच्या आत्म्याशी निगडीत आहे. जेव्हा आपण पूजा आणि ध्यान करतो तेव्हा आपल्या सभोवतालचे वातावरण हे सकारात्मक उर्जेने अगदी पूर्णपणे भरून जात असते आणि त्यामुळेच आपल्याला जास्त आनंद होत असतो. आणि याच कारणाने दु:खाचे रूपांतर हे सहज सुखात होत असते.

आणि एवढेच नाही तर त्या क्षणाला तुम्ही कितीही जरी ताणतणावात असलात तरी तुम्हाला चांगले आणि ताजेतवाने वाटू लागते कारण हे सकारात्मक ऊर्जेचे परिणाम असतात जे आपल्याला त्यावेळी दिसून येतात. अनेक वेळा विद्यार्थी त्यांच्या अभ्यासादरम्यान मटा सरस्वतीचे ध्यान करतात, नंतर त्यांच्या डोळ्यात अश्रू येतात किंवा अचानक झोप येते. म्हणजेच त्या विद्यार्थ्यावर माता सरस्वतीच्या कृपेचा वर्षाव होत असतो असे समजले जाते.

तसेच कधी कधी देवाशी संबंधित कथा ऐकल्यावर आपल्या अंगावरचे केस उभे राहतात, म्हणजेच अंगावर शहारा येतो आणि डोळ्यात पाणी येते. कधी कधी भगवंताच्या सामर्थ्याचा अनुभव घेताना डोळ्यात पाणी येते आणि आपला देवावरील विश्वास दृढ होतो. जर तुम्हाला अशी चिन्हे आढळली असतील तर ही माहिती खूप महत्वाची असेल.

आज आम्ही तुम्हाला अशाच काही लक्षणांबद्दल सांगणार आहोत. ध्यान करताना तुम्हाला हा संकेत मिळाला तर समजून घ्या की देव तुम्हाला काहीतरी सांगू इच्छित आहे. सगळ्यात आधी तुमच्या डोळ्यात पाणी येते. जर तुम्ही भगवंताच्या उपासनेत ध्यान करत असाल आणि अचानक तुमच्या डोळ्यातून अश्रू वाहू लागले तर हे तुमच्या आत्म्याला दैवी शक्ती प्राप्त झाल्याचे ईश्वराचे लक्षण आहे.

या टप्प्यावर, आपण देवाला आपली इच्छा सांगणे आवश्यक आहे. अशा वेळी देवाची केलेली प्रत्येक प्रार्थना फळ देते. बहुतेक लोक ही गोष्ट सहकार्य म्हणून घेत नाहीत आणि फक्त देवाच्या उपासनेत हरवून जातात, परंतु देवाकडे काहीतरी मागण्याची हीच ती सर्वोत्तम वेळ असते. जेव्हा तुम्ही पूजा करता आणि तुमच्या डोळ्यात अश्रू येतात, तेव्हा तुमच्या जीवनात येणारी सर्व संकटे आणि दु:ख दूर करण्यासाठी तुम्ही देवाला प्रार्थना करा. तसेच पूजेच्या वेळी डोळ्यातून अश्रू येत असतील तर.

असे मानले जाते की तुमच्या सद्सद्विवेकबुद्धीची दुष्टता शुद्ध होत आहे आणि तुमचा विवेक शुद्ध होत आहे. दुसरे म्हणजे, प्रज्वलित प्रकाशाची होत असलेली वाढ ही अग्निच्या पाच घटकांपैकी एक मानली गेली आहे. त्यात भगवान शिवशंकर वास करतात. जर तुम्ही पूजा करत असाल आणि तुमच्या समोर एखादा दिवा लावला असेल ज्याची ज्योत अचानक वाढत जाग असेल तर ते देवाचेच एक लक्षण आहे की तुमच्या उपासनेने आणि खऱ्या भक्तीने मी प्रसन्न झालो आहे.

अशा वेळी आपण देवाची प्रार्थना केली पाहिजे आणि आपली इच्छा व्यक्त केली पाहिजे. दुसरे म्हणजे, अगरबत्ती आणि अगरबत्तीचा धूर प्रमुख देवतेच्या मूर्तीकडे जाताना दिसला तर त्याचा अर्थ असा होतो की तुमची पूजा देवाला मान्य आहे. जर तुम्ही पूजा आणि ध्यान करण्या आधी देवाच्या मूर्तीला काही फूल अर्पण केले असेल आणि ते फूल तूच्ण्या ध्यान आणि उपासने च्या दरम्यान तुमच्याकडे पडले असेल तर हे अत्यंत शुभ असे मानले जात असते.

याचा अर्थ असा की तुमची उपासना देवाला मान्य आहे आणि तो तुम्हाला लगेच योग्य परिणाम देईल. दारात गायीचे आगमन, आरती आणि पूजा करताना गाय दारात आली तर ते खूप शुभ लक्षण मानले जाते. दारात आलेल्या गायीची पूजा करावी. त्या गाईला भाकरी खाऊ द्यावी आणि प्रणाम करून तुमची इच्छा गाई मातेला सांगा, तुमची इच्छा नक्कीच पूर्ण होईल.